LÀM SAO ĐỂ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUẨN XÁC HƯỚNG DẪN TỪ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

LÀM SAO ĐỂ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUẨN XÁC HƯỚNG DẪN TỪ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Việt Lê

15/10/2021

440

0

Chia sẻ lên Facebook
LÀM SAO ĐỂ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHUẨN XÁC HƯỚNG DẪN TỪ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

"Làm sao để lập báo cáo tài chính" là một câu hỏi được nhiều kế toán đặt ra. Đối với một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì báo cáo tài chính là một trong những phần quan trọng dùng để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Đối với công ty nhỏ đây chính là hồ sơ năng lực để họ có thể gọi vốn với nhà đầu tư. Vậy làm sao để lập báo cáo tài chính tốt nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố trung thực. Trong khi làm báo cáo nếu có gì khó hiểu bạn có thể liên hệ với chuyên gia tài chính được topchuyengia để trong danh sách bên dưới. Những chuyên gia là những nhà hoạch định tài chính, kế toán viên, kiểm toán viên,... những người có kinh nghiệm trong việc làm báo cáo.


 

Các phần cần có trong báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là loại báo cáo dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính và dòng tiền của công ty. Báo cáo tài chính chính công cụ đánh giá trực quan cho chủ doanh nghiệp, chủ nợ và nhà đầu tư.

Báo cáo tài chính sẽ được phát hành bởi công ty trong các khoảng thời gian cuối quý, cuối năm, đối với một số công ty lớn có thể là hàng tháng. Nội dung bên trong sẽ phản ánh về tình hình tài chính và các kết quả kinh doanh gần đây của họ. Báo cáo giúp cho các nhà đầu tư, nhà đầu tư tiềm năng, nhà phân tích và bất kỳ bên quan tâm nào khác có thể đánh giá chính xác tình hình hoạt động của công ty.

Thông thường, báo cáo tài chính sẽ gồm 3 phần chính là: bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lợi nhuận giữ lại sẽ được lập khi cần cho người cho vay và nhà đầu tư thấy tiềm lực của công ty.

1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán sẽ chứa thông tin về nợ phải trả, tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty. Dựa trên công thức sau:

Vốn chủ sở hữu của cổ đông = Tài sản - Nợ phải trả

Bảng cân đối kế toán sẽ hiển thị các các số liệu tại một thời điểm cụ thể, thông thường sẽ là cuối quý hoặc năm tài chính. Ở phần báo cáo này, bạn sẽ tìm thấy các thông tin liên quan đến tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư dài hạn, các khoản phải thu, các khoản nợ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành và lợi nhuận giữ lại của một công ty.

2. Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập liên quan đến doanh thu của công ty, chi phí kinh doanh và lợi nhuận cho một kỳ báo cáo đặc biệt, hoặc hàng năm hoặc hàng quý. Báo cáo này còn được tên gọi khác là báo cáo lãi - lỗ.

Từ báo cáo thu nhập, bạn sẽ truy được các thông tin như: tổng doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động, thu nhập từ lãi, các khoản thuế đã nộp và thu nhập ròng / lợi nhuận.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các lưu chuyển tiền tệ sẽ phản ánh quá trình lưu động tài sản của công ty hiện đang tăng hoặc giảm theo thời gian. Có hai hướng của dòng tiền cần chú ý xem báo cáo này:

  • Dòng tiền dương cho thấy tiền chảy vào nhiều hơn tiền ra và có thể là một chỉ báo về việc cải thiện sức mạnh tài chính và tính linh hoạt.
  • Dòng tiền âm có thể là một chỉ báo về khó khăn tài chính.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ mô tả lại tổng quát một công ty hiện đang chi trả bao nhiêu cho cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, chi tiêu cho các khoản đầu tư và bao nhiêu thu nhập ròng của một công ty thực sự chảy vào công ty.

4. Báo cáo lợi nhuận giữ lại

Báo cáo thu nhập giữ lại được thiết kế để hiển thị bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong thu nhập trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo sẽ được bắt đầu tính từ với số dư kỳ trước, thêm vào bất kỳ thu nhập ròng nào cũng như bất kỳ khoản cổ tức nào được trả cho cổ đông để đi đến số dư lợi nhuận giữ lại cuối kỳ.

Các tuyên bố của lợi nhuận giữ lại thường được cung cấp cho các đối tượng bên ngoài như tổ chức tài chính và các nhà đầu tư, và báo hơi khó khăn trong lúc lập. Vì bạn buộc phải đã thu hồi toàn bộ tiền từ khách hàng và bạn cũng đã trả hết các hóa đơn cho các nhà cung cấp.

Công thức tính của thu nhập giữ lại là: 

Thu nhập giữ lại bắt đầu + Thu nhập ròng - Cổ tức = Kết thúc thu nhập giữ lại

Đây chính là những phần báo cáo mà cấp quản lý công ty cũng như các nhà đầu tư quan tâm khi họ có ý định đầu tư. Thông qua 4 phần báo cáo này, họ sẽ biết được tình trạng kinh doanh của công ty trong những năm gần đây và triển vọng trong tương lai của công ty.

làm sao để lập báo cáo tài chính nhanh

Tại sao báo cáo tài chính lại quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ

Báo cáo tài chính doanh nghiệp chính là bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động của một tổ chức. Nó chủ sở hữu doanh nghiệp hiểu rõ công ty hơn là chỉ đơn giản xem xét doanh thu và thu nhập trong tháng, quý, năm. Rồi phán đoán mình kinh doanh đang tốt hay không.

Ngoài ra, đối với các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng (chẳng hạn như ngân hàng, các tổ chức tài chính) dễ dàng tìm hiểu để suy xét về khả năng phát triển công ty hoặc khả năng thanh khoản công ty đối với khoản vay. Dưới đây là một số lý do khác tại sao báo cáo tài chính lại quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ:

1. Chúng hiển thị những gì doanh nghiệp của bạn sở hữu và nợ

Điều quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ là tại bất kỳ thời điểm nào, chính xác doanh nghiệp của bạn sở hữu những gì, nợ gì và bạn có bao nhiêu vốn chủ sở hữu trong hoạt động kinh doanh của mình. Đó là lý do tại sao một bảng cân đối kế toán rất quan trọng.

Bảng cân đối kế toán cung cấp cho chủ doanh nghiệp, cũng như các chủ nợ và các nhà đầu tư thấy được tiềm năng thông qua phần phân tích tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Đồng thời có thể cho chủ doanh nghiệp biết khách hàng thanh toán hóa đơn của họ nhanh - chậm như thế nào, hàng tồn kho đang được giải quyết ra sao và doanh nghiệp của mình của mình hiện đang vay vốn bao nhiêu. Tất cả các số liệu này không chỉ là những con số trong nhất thời mà còn có thể dự đoán trong tương lai.

Xem thêm: top bar TPHCM

2.Cung cấp cho chủ sở hữu một bức tranh nhanh về lợi nhuận

Có lẽ báo cáo tài chính hữu ích nhất và dễ hiểu nhất là báo cáo thu nhập.  Bởi vì, báo cáo này cho biết kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được chia làm 2 phần doanh thu và chi phí. Ngoài ra, nó cũng cho biết giá vốn hàng bán , chi phí hoạt động và lợi nhuận ròng.

Quan trong nhất, phải nói đến chính là thu nhập ròng của một doanh nghiệp. Báo cáo thu nhập sẽ phát huy tác dụng trong các quyết định liên quan đến đầu tư, đi vay vốn hoặc xin cấp vốn từ các nhà đầu tư và khi nộp thuế kinh doanh.

3. Cho thấy các hoạt động liên quan đến tiền mặt

Một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không có tiền mặt được dự trữ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin chi tiết về dòng tiền vào và ra, đồng thời có thể giúp doanh nghiệp tính toán các số liệu quan trọng.

Trong kinh doanh, điều quan trọng bạn cần quan tâm đối với tài chính là việc tiền của bạn đến từ đâu và đi đâu. Đó là việc mà báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể cho bạn biết.

4. Họ cho bạn biết bạn còn lại bao nhiêu tiền

Sau khi khách hàng của bạn đã thanh toán hóa đơn mua hàng và doanh nghiệp của bạn cũng đã thanh toán hóa đơn cho các nhà cung cấp,giờ bạn cần biết là bạn cần biết số tiền bạn còn lại để đầu tư trở lại vào doanh nghiệp hoặc để trả lại cho các nhà đầu tư của bạn dưới hình thức cổ tức.

Đó là lý do tại sao báo cáo về lợi nhuận giữ lại là quan trọng. Báo cáo lợi nhuận giữ lại cho biết doanh nghiệp đã giữ lại bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định.

làm sao để lập báo cáo tài chính nhanh nhất

Báo cáo tài chính không chỉ quan trọng đối với doanh nghiệp và còn sự ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của các nhà đầu tư. Vì nó cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết về quá trình hoạt động tài chính của công ty bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, lập báo cáo không phải chỉ là những phần báo cáo sơ sài liên quan đến các chỉ số thu và chi mà còn có rất nhiều tố khác. Hy vọng qua bài viết tổng quát hôm nay, bạn đã . cách làm sao để lập  báo cáo tài chính. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chuyên gia tài chính trong danh sách ABcC giới thiệu để được tư vấn 1:1.


 

Bình luận
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng