48 câu caption tiếng Anh hay không đụng hàng

48 câu caption tiếng Anh hay không đụng hàng

15/05/2023

941

0

Chia sẻ lên Facebook
48 câu caption tiếng Anh hay không đụng hàng

Bài viết hôm nay, Topchuyengia đã tổng hợp 48 câu caption tiếng Anh hay nhất gửi đến bạn đọc. Tất cả đều là những câu nói kinh điển của những nhân vật và bộ phim nổi tiếng thế giới mà chắc hẳn khi lấy làm caption đều sẽ rất ấn tượng. Nếu bạn đang cần tìm một địa chỉ học tiếng Anh uy tín với những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm trong việc dạy giao tiếp và luyện thi các chứng chỉ thì tại Askany, chúng tôi có đôi ngũ giáo viên chuyên nghiệp chắc chắn đáp ứng các yêu cầu của bạn

 

Những câu châm ngôn tiếng Anh được yêu thích nhất

Những câu caption tiếng Anh hay đa số đều được lấy từ những câu châm ngôn trên thế giới. Vì vậy, các giáo viên tiếng Anh dạy online của Askany xin gửi đến bạn những câu châm ngôn ý nghĩa nhất để làm cảm hứng nhé:

caption tiếng anh hay

 1. Be the change you wish to see in the world, dịch tiếng việt: Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới này – Mahatma Gandhi 
 2. Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts, dịch tiếng việt: Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại cũng không chết người: Quan trọng là sự dũng cảm để tiếp tục – Winston Churchill 
 3. In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on, dịch tiếng việt:  Trong ba từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi đã học về cuộc sống: nó vẫn tiếp tục – Robert Frost 
 4. Believe you can and you're halfway there, dịch tiếng việt:  Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được một nửa con đường –Theodore Roosevelt
 5. Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions, dịch tiếng việt:  Hạnh phúc không phải là một thứ sẵn sàng. Nó đến từ hành động của bạn – Dalai Lama
 6. The only way to do great work is to love what you do, dịch tiếng việt:  Cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là yêu thích công việc của mình – Steve Jobs 
 7. You miss 100% of the shots you don't take, dịch tiếng việt:  Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu không thử – Wayne Gretzky 
 8. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things - Albert Einstein Dịch tiếng việt: Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy liên kết nó với một mục tiêu, chứ không phải với người hoặc vật.
 9. We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand - Randy Pausch.Dịch tiếng việt: Chúng ta không thể thay đổi bộ bài mình được phân, chỉ có cách chúng ta chơi bài.
 10. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it - Charles R. Swindoll Dịch tiếng việt: Cuộc sống chỉ chiếm 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% là cách chúng ta phản ứng với nó.
 11. If you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough - Oprah Winfrey. Dịch tiếng việt: Nếu bạn nhìn vào những gì bạn có trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có nhiều hơn. Nếu bạn nhìn vào những gì bạn không có trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ có đủ.
 12. If you can dream it, you can achieve it - Zig Ziglar. Dịch tiếng việt: Nếu bạn có thể mơ ước điều gì đó, bạn có thể làm được nó.
 13. Believe you can and you're halfway there - Theodore Roosevelt. Dịch tiếng việt: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được nửa đường.
 14. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts - Winston Churchill. Dịch tiếng việt: Thành công không phải là kết thúc, thất bại cũng không chết người: điều quan trọng là can đảm để tiếp tục.
 15. The only way to do great work is to love what you do - Steve Jobs. Dịch tiếng việt: Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn đang làm.
 16. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it - Charles R. Swindoll. Dịch tiếng việt: Cuộc sống chỉ chiếm 10% là những điều xảy ra với chúng ta và 90% là cách chúng ta phản ứng với chúng.
 17. Don't watch the clock; do what it does. Keep going - Sam Levenson. Dịch tiếng việt: Đừng chỉ nhìn đồng hồ; hãy làm điều mà đồng hồ làm. Hãy tiếp tục đi.
 18. Strive not to be a success, but rather to be of value - Albert Einstein. Dịch tiếng việt: Hãy cố gắng không chỉ thành công, mà hơn thế nữa là mang lại giá trị.
 19. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why - Mark Twain. Dịch tiếng việt: Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra lý do vì sao mình sống.
 20. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions - Dalai Lama. Dịch tiếng việt: Hạnh phúc không phải là điều gì đó được tạo sẵn. Dịch tiếng việt: Nó đến từ hành động của chính bạn.
 21. A person who never made a mistake never tried anything new - Albert Einstein. Dịch tiếng việt: Một người chưa từng mắc sai lầm chưa bao giờ thử làm điều gì mới.
 22. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall - Nelson Mandela. Dịch tiếng việt: Vinh quang lớn nhất của cuộc đời không nằm ở chỗ không bao giờ thất bại, mà nằm ở chỗ mỗi lần gục ngã là bạn luôn đứng lên.
 23. You miss 100% of the shots you don't take - Wayne Gretzky. Dịch tiếng việt: Bạn sẽ không bao giờ ghi được bàn nếu bạn không sút.

Câu nói tiếng Anh hay của doanh nhân trên thế giới

Các doanh nhân luôn có những câu nói hay làm động lực cho mọi người cũng như được lấy làm caption tiếng Anh hay ho. 

câu nói hay của doanh nhân trên thế giới

 1. Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts của Winston Churchill. Dịch tiếng việt: Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại cũng không phải là tử hình. Quan trọng là dũng cảm để tiếp tục đi đến phía trước.
 2. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do của Steve Jobs. Dịch tiếng việt: Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những việc mà bạn tin rằng đó là công việc tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm việc tuyệt vời đó là yêu thích những gì bạn đang làm.
 3. The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks của Mark Zuckerberg. Dịch tiếng việt: Nguy cơ lớn nhất không phải là không đảm bảo bất kỳ rủi ro nào. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất đảm bảo thất bại là không chấp nhận những rủi ro.
 4. Innovation distinguishes between a leader and a follower của Steve Jobs. Dịch tiếng việt: Sự đổi mới là điểm khác biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.
 5. The way to get started is to quit talking and begin doing của Walt Disney. Dịch tiếng việt: Cách để bắt đầu là từ bỏ nói và bắt đầu hành động.
 6. If you don't stand for something, you will fall for anything của Malcolm X. Dịch tiếng việt: Nếu bạn không đứng vững vì điều gì đó, bạn sẽ dễ bị rơi vào bất cứ điều gì.
 7. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today của Franklin D. Roosevelt. Dịch tiếng việt: Giới hạn duy nhất về thực hiện ngày mai của chúng ta sẽ là những nghi ngờ của chúng ta ngày hôm nay.
 8. The best way to predict your future is to create it của Abraham Lincoln. Dịch tiếng việt: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo nó.
 9. If you really look closely, most overnight successes took a long time của Steve Jobs. Dịch tiếng việt: Nếu bạn nhìn kỹ, hầu hết những thành công trong một đêm đều mất rất nhiều thời gian.
 10. Your most unhappy customers are your greatest source of learning của Bill Gates. Dịch tiếng việt: Khách hàng không hài lòng nhất của bạn là nguồn học tập lớn nhất của bạn.

Các câu nói ý nghĩa trong phim bằng tiếng Anh

Cuối cùng là những câu caption tiếng Anh hay về tình yêu được lấy từ những bộ phim kinh điển: 

Các câu nói ý nghĩa trong phim bằng tiếng Anh

 1. When a woman who has much to say says nothing, her silence can be deafening: Tựa phim Anna and the King. Dịch tiếng việt: Khi một người phụ nữ có nhiều thứ để nói mà lại không nói gì cả, sự im lặng ấy thật sự rất đáng sợ.
 2. I’m tired of feeling bad. I’d rather feel nothing. It’s better, it’s easier – Tựa phim One tree hill. Dịch tiếng việt: Tôi cảm thấy mệt mỏi vì những cảm xúc tiêu cực. Tôi tốt hơn là chẳng cảm thấy gì cả. Điều này tốt hơn mà lại dễ dàng hơn.
 3. Just be yourself, because life’s too short to be anybody else – Tựa phim Step Up 2: The Streets. Dịch tiếng việt: Hãy là chính bản thân bạn bởi vì cuộc sống quá ngắn để là một ai khác.
 4. You can’t change the one you love. You’re not supposed to – Tựa phim Save the last dance. Dịch tiếng việt: Bạn không thể thay đổi người mà bạn yêu. Bạn không nhất thiết phải làm vậy.
 5. Close your eyes and pretend it’s all a bad dream. That’s how I get by – Tựa phim Pirates of the Carribean: To World’s End. Dịch tiếng việt: Nhắm mắt lại và nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ xấu. Đó là cách tôi vượt qua khó khăn.
 6. You try, you fail. You try, you fail. But the real failure is when you stop trying! – Tựa phim The Haunted Mansion. Dịch tiếng việt: Bạn thử, bạn thất bại. Bạn thử tiếp, bạn lại thất bại. Nhưng thất bại thực sự là khi bạn chùn bước.
 7. I don’t regret the things I’ve done, but those I did not do – Tựa phim Empire Records. Dịch tiếng việt: Tôi không hối tiếc về những gì mình đã làm, nhưng tôi sẽ hối tiếc vì những gì mình không làm.
 8. Sometimes it’s easier to be mad at the people you trust because you know that they’ll always love you no matter what you say – Tựa phim The Sisterhood of the Traveling Pants. Dịch tiếng việt: Thi thoảng bạn thấy mình dễ trút giận lên người mà mình tin tưởng bởi vì bạn biết rằng họ sẽ luôn mãi yêu quý mình dù bạn có nói gì.
 9. They may take our lives, but they’ll never take our freedom – Tựa phim Braveheart. Dịch tiếng việt: Họ có thể lấy đi mạng sống nhưng không thể lấy được sự tự do của chúng ta.
 10. We are who we choose to be – Tựa phim Green Goblin. Dịch tiếng việt: Chúng ta như thế nào là do chúng ta chọn.
 11. Never let the fear of striking out keep you from playing the game! – Tựa phim A Cinderella Story. Dịch tiếng việt: Đừng bao giờ để nỗi sợ hãi khiến bạn chùn bước.
 12. Forever is a long time and time has a way of changing things – Tựa phim The Fox and The Hound. Dịch tiếng việt: Mãi mãi là một khoảng thời gian dài và thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.
 13. Some people can’t believe in themselves until someone else believes in them first – Tựa phim Good Will Hunting. Dịch tiếng việt: Đôi khi chúng ta không có niềm tin vào bản thân mình cho đến khi một ai khác đặt niềm tin vào chúng ta trước.
 14. Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it. –  Tựa phimLion King. Dịch tiếng việt: Đúng là quá khứ có thể tổn thương, nhưng bạn có thể lựa chọn trốn chạy hoặc rút ra những bài học từ nó.
 15. The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return  –  Tựa phimMoulin Rouge. Dịch tiếng việt: Thứ tuyệt vời nhất mà bạn sẽ được học là học cách yêu và để được yêu.

Bài viết trên đã tổng hợp 48 caption tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất dành cho bạn. Bạn muốn biết thêm nhiều câu nói hay cũng như nâng level tiếng Anh của bản thân thì hãy đăng ký học cùng các gia sư dạy kèm tại ứng dụng Askany ngay nhé.

Tôi là Thanh Tuyền - với niềm đam mê trong lĩnh vực về digital marketing như chạy quảng cáo Facebook, quảng cáo google, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án: Thời trang, làm đẹp, ăn uống. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được. Nếu mọi người quan tâm hãy theo dõi thêm nhiều bài viết của tôi cập nhật ở đây.
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng