Tư vấn cách giải quyết tranh chấp lao động đúng theo luật sư hàng đầu Việt Nam

Tư vấn cách giải quyết tranh chấp lao động đúng theo luật sư hàng đầu Việt Nam

22/08/2023

642

0

Chia sẻ lên Facebook
Tư vấn cách giải quyết tranh chấp lao động đúng theo luật sư hàng đầu Việt Nam

Để giải quyết tranh chấp lao động, cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều phải chú ý tới các quy định của pháp luật Việt Nam. Mâu thuẫn luôn xảy ra và luật Doanh nghiệp đã có các quy trình cụ thể để giải quyết chúng. Trong bài viết sau, hãy xem các Luật sư tư vấn giỏi về luật Doanh nghiệp đến từ Topchuyengia hướng dẫn về các nguyên tắc và cách thức giải quyết những tranh chấp này. Đây là các chuyên gia hàng đầu về mảng luật Doanh nghiệp mà đang cung cấp dịch vụ tư vấn trên app Askany.

 

Nguyên tắc của quy định giải quyết tranh chấp lao động

Trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam, các nguyên tắc về giải quyết tranh chấp đã được quy định cụ thể tại Điều 180 của Bộ luật lao động 2019 và luật Doanh nghiệp. Những nguyên tắc này thể hiện tinh thần quan trọng thông qua việc xác định cơ quan giải quyết và trình tự cụ thể để xử lý tranh chấp lao động.

Nguyên tắc ưu tiên tự do giải quyết tranh chấp lao động

Cơ sở quan hệ lao động xây dựng trên sự bình đẳng và tự do thỏa thuận giữa các bên, bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động và các cam kết khác. Trong trường hợp xuất hiện mâu thuẫn trong quan hệ lao động, dẫn đến sự không thống nhất và tạo ra các tình huống tranh chấp, việc giải quyết tranh chấp cần đảm bảo sự tôn trọng quyền tự quyết của các bên liên quan. Nguyên tắc này thể hiện sự tôn trọng ý chí của các chủ thể trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động.

giải quyết tranh chấp lao động
Nguyên tắc ưu tiên tự do giải quyết tranh chấp lao động

Một điểm quan trọng hơn, những bên tham gia trong tranh chấp thường hiểu rõ nhất về yêu cầu, mục tiêu và khả năng của họ trong việc giải quyết tranh chấp lao động. Nguyên tắc này đồng thời đảm bảo rằng quá trình giải quyết tranh chấp là hợp lý và công bằng, đáp ứng được điều kiện riêng của từng bên và hướng đến sự ổn định của mối quan hệ lao động. Nó còn giúp ngăn ngừa tác động tiêu cực của tranh chấp lao động tới quan hệ lao động và hoạt động kinh doanh nói chung.

Nguyên tắc ưu tiên tự hòa giải

Đối với tranh chấp lao động và cả tranh chấp dân sự nói chung, phương pháp giải quyết đầu tiên thường là thương lượng và hòa giải, đó là sự tham gia vào quy trình hòa giải hoặc trọng tài để giải quyết tranh chấp lao động. Trong thực tế, phương pháp hòa giải và trọng tài không chỉ là một phần tiếp nối của thương lượng, mà còn là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp lao động, đặc biệt là tranh chấp tập thể liên quan đến lợi ích.

giải quyết tranh chấp lao động
Nguyên tắc ưu tiên tự hòa giải

Phương thức này không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn mang lại những lợi ích lâu dài hơn. So với việc đưa tranh chấp ra tòa án, giải quyết thông qua hòa giải hoặc trọng tài đảm bảo mối quan hệ giữa các bên tiếp tục được duy trì và phát triển sau khi tranh chấp được giải quyết. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu quả của quá trình hòa giải phụ thuộc vào thiện chí của các bên tranh chấp và sự am hiểu của người hòa giải về bản chất mâu thuẫn, mục tiêu và lợi ích của mỗi bên, cũng như tôn trọng lợi ích chung của xã hội.

Nguyên tắc giải quyết công khai, minh bạch và khách quan

Tranh chấp lao động, đặc biệt là tranh chấp tập thể, có tác động lớn đến cuộc sống của người lao động và sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Người lao động, trong vai trò là một phần trong tranh chấp, phải đối diện với những rủi ro liên quan đến quan hệ lao động, thu nhập và thậm chí là việc mất việc làm. Đối với người sử dụng lao động, việc giải quyết tranh chấp lao động không chỉ ảnh hưởng tới sự ổn định chung và môi trường làm việc, mà còn đánh giá tới thái độ và uy tín của họ trên thị trường.

giải quyết tranh chấp lao động
Nguyên tắc giải quyết công khai, minh bạch và khách quan

Vì vậy, việc giải quyết tranh chấp lao động một cách nhanh chóng, hiệu quả có tầm quan trọng đặc biệt đối với các bên tham gia. Quá trình này giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Riêng đối với những tranh chấp phức tạp, đặc biệt là trong ngữ cảnh tranh chấp tập thể về lợi ích, việc giải quyết nhanh chóng và công khai đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự an toàn xã hội.

Có những cách giải quyết tranh chấp lao động nào?

Cách giải quyết thông qua một Hòa giải viên lao động

Hòa giải viên lao động là người chuyên trách tham gia vào quá trình hòa giải tranh chấp lao động giữa các bên liên quan, như người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò của hòa giải viên lao động là trung gian đứng giữa các bên để giúp họ đạt được thỏa thuận hoà giải trong việc giải quyết tranh chấp lao động. Họ không đưa ra quyết định cuối cùng trong việc giải quyết tranh chấp, mà họ hướng dẫn các bên tham gia thảo luận, thương lượng và đạt được thỏa thuận tự nguyện.

giải quyết tranh chấp lao động
Cách giải quyết thông qua một Hòa giải viên lao động

Các vụ việc xung quanh tranh chấp lao động tại tình hình hiện tại đều cần tuân thủ quy trình hòa giải theo hướng dẫn của hòa giải viên lao động, trước khi điều đến việc chuyển tới Hội đồng trọng tài lao động hoặc thẩm quyền Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, phải xem xét các tình huống sau đây mà không bắt buộc phải theo thủ tục hòa giải:

  • Tranh chấp về việc xử lý hình thức kỷ luật lao động như sa thải, hoặc trong trường hợp hợp đồng lao động bị đơn phương chấm dứt.
  • Tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại và trợ cấp trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Tranh chấp về mối quan hệ giữa người giúp việc gia đình và người sử dụng lao động.
  • Tranh chấp về quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.
  • Tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại giữa người lao động và các tổ chức hoặc doanh nghiệp.
  • Tranh chấp về quan hệ giữa người lao động thuê lại và người sử dụng lao động thuê lại.

Nếu trong các tình huống không bắt buộc thực hiện thủ tục hòa giải như đã nêu hoặc trong trường hợp quá trình hòa giải không thực hiện theo quy định, bất kể là do hòa giải viên lao động không thực hiện hay thời hạn hòa giải đã hết, các bên có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

  • Giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động (theo quy định tại Điều 189 của Bộ luật Lao động).
  • Giải quyết tranh chấp ở Tòa án Nhân dân.

Cách giải quyết thông qua Hội đồng trọng tài lao động

Dựa trên sự đồng thuận, các bên tham gia tranh chấp được quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp khi việc này không bắt buộc thông qua Hòa giải viên. 

giải quyết tranh chấp lao động
Cách giải quyết thông qua Hội đồng trọng tài lao động

Trong trường hợp các bên chọn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, việc yêu cầu Tòa án giải quyết cùng lúc sẽ không thể thực hiện, trừ khi sau 07 ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động không được hình thành hoặc Ban trọng tài lao động không đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp. 

Trong trường hợp một trong các bên không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp do Ban trọng tài lao động đưa ra, các bên đều có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cách giải quyết thông qua Tòa án nhân dân

Các bên tranh chấp được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp khi việc này không bắt buộc thông qua Hòa giải viên.

giải quyết tranh chấp lao động
Cách giải quyết thông qua Tòa án nhân dân

Trong trường hợp một trong các bên không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp do Ban trọng tài lao động đưa ra, các bên cũng đều có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Trong tình hình chung, pháp luật cung cấp một khung pháp lý toàn diện, hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp, áp dụng cho đa dạng các tình huống thay đổi. Tuy nhiên, trong thực tế thực hiện giải quyết các xung đột, việc xử lý những mâu thuẫn trở nên phức tạp và doanh nghiệp cần hỗ trợ từ các chuyên gia luật sư để tư vấn.

 

Đúng với thực tế hiện tại, ứng dụng phù hợp nhất để bạn tìm kiếm các luật sư tư vấn Luật doanh nghiệp pháp lý hàng đầu là Askany. Nếu bạn cần tư vấn về cách xử lý các vấn đề tranh chấp hợp đồng, bạn có thể lựa chọn trong danh sách các luật sư sau trên ứng dụng Askany:

Luật sư Nguyễn Văn Trung

Chuyên gia Nguyễn Văn Trung
Luật sư Nguyễn Văn Trung

Khi cần giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Văn Trung là người đồng hành đáng tin cậy với hơn 10 năm kinh nghiệm và sự am hiểu sâu về quy trình pháp lý. Anh sẽ giúp bạn hoàn thành thủ tục hiệu quả, đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi pháp lý cho doanh nghiệp.

Luật sư Trịnh Văn Bình

Chuyên gia Trịnh Văn Bình
Luật sư Trịnh Văn Bình

Trong việc giải quyết tranh chấp lao động tại công ty hoặc doanh nghiệp, sự hỗ trợ từ các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này có vai trò vô cùng quan trọng. Luật sư Trịnh Văn Bình, chuyên gia tư vấn với hơn 12 năm kinh nghiệm, không chỉ đồng hành mà còn xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc.

Luật sư Dương Hữu Thịnh

Chuyên gia Dương Hữu Thịnh
Luật sư Dương Hữu Thịnh

Luật sư Dương Hữu Thịnh đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp. Anh sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn trong việc giải quyết tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp. Luật sư Thịnh chuyên về mảng luật Doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, lao động và thuế. Anh có thể mang tới những lời khuyên thông minh để bạn thực hiện các quy định của pháp luật chính xác. Sự hỗ trợ từ Luật sư Thịnh sẽ giúp bạn có sự tự tin trong quyết định kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.

Qua đây bạn đã nắm được các nguyên tắc và phương thức giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đối với mỗi trường hợp tranh chấp thực tế, cách giải quyết đều rất khác nhau, và doanh nghiệp lẫn người lao động sẽ luôn luôn cần tới một luật sư tư vấn nhằm đảm bảo quyền lợi của họ. Hiện nay, ứng dụng Askany là cách tốt nhất để bạn tìm được các chuyên gia tư vấn này. Ngoài ra, chuyên mục Tư vấn Luật của Topchuyengia cũng sẽ cung cấp cho bạn các thông tin bổ ích liên quan tới lĩnh vực này.

Luân Thái anh là một chuyên gia về thể tin tức hot 24h trong ngày. Anh luôn cập nhật nhanh nhiều tin nóng theo xu hướng thế giới về mảng công nghệ, bản tin bóng đá, giải trí tổng hợp như về Digital Brand, Social, Showbiz Việt, Review các phim hot. Hiện tại, anh đang làm việc và sinh sống ở TP. HCM.
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng