Tư vấn Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Luật sư có chuyên môn cao

Tư vấn Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Luật sư có chuyên môn cao

07/05/2024

1283

0

Chia sẻ lên Facebook
Tư vấn Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Luật sư có chuyên môn cao

Trong bài viết “Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ về tiêu chí xác định và các thủ tục” Topchuyengia sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về mô hình này. Doanh nghiệp vừa và nhỏ là loại hình chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế. Mỗi nước sẽ có một tiêu chuẩn để phân loại doanh nghiệp khác nhau phù hợp với  trình độ phát triển kinh tế – xã hội. Theo thống kê mới nhất, hiện Việt Nam có trên 93% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng số doanh nghiệp hiện có. Trong đó, khoảng 80% các doanh nghiệp Nhà nước thuộc quy mô vừa và nhỏ. Doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa vào quy mô được chia thành 3 loại cụ thể là: Doanh nghiệp vừa; Doanh nghiệp nhỏ; Doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Theo Bộ Tài chính Việt Nam, DNNVV là những doanh nghiệp có quy mô vốn, lao động và doanh thu tương đối nhỏ. DNNVV được chia thành 3 loại hình:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Sử dụng lao động dưới 10 người, tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng/năm (theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản).
 • Doanh nghiệp nhỏ: Sử dụng lao động từ 10 đến dưới 50 người, tổng doanh thu không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng/năm (theo lĩnh vực thương mại và dịch vụ).
 • Doanh nghiệp vừa: Sử dụng lao động từ 50 đến dưới 200 người, tổng doanh thu không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng/năm (theo lĩnh vực thương mại và dịch vụ).

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tư vấn luật dựa trên tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa vào lĩnh vực hoạt động, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, tổng doanh thu và được thể hiện trong bảng sau:

Lĩnh vực

Tiêu chí

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Nông, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng

Số lượng người lao động tham gia BHXH bình quân.

Không quá 10 người 

Không quá 100 người 

Không quá 200 người

Tổng doanh thu của năm

Hoặc

Tổng nguồn vốn đầu tư

Không quá mức 03 tỷ đồng

Không quá mức 03 tỷ đồng

Không quá mức 50 tỷ đồng

Không quá mức 20 tỷ đồng

Không quá mức 200 tỷ đồng

Không quá mức 100 tỷ đồng

Thương mại, dịch vụ

Số lao động tham gia BHXH bình quân

không quá 10 người

không quá 50 người 

không quá 100 người 

Tổng doanh thu của năm

Hoặc

Tổng nguồn vốn đầu tư

Không quá 20 tỷ đồng

Không quá mức 03 tỷ đồng

Không quá 100 tỷ đồng

Không quá mức 50 tỷ đồng

Không quá 300 tỷ đồng

Không quá mức 100 tỷ đồng

Trên lĩnh vực hoạt động

Nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ được xác định căn cứ vào lĩnh vực có tổng doanh thu cao nhất. Nếu không xác định được lĩnh vực nào có doanh thu cao nhất thì sẽ căn cứ vào lĩnh vực được sử dụng nhiều số lượng lao động nhất.

Số lao động tham gia BHXH

Số lượng người lao động tham gia BHXH bình quân năm = Tổng số người lao động tham gia BHXH của năm : 12 tháng (số tháng trong một năm).

Trong đó: Tổng sống người người lao động là toàn bộ người lao động do doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng, quản lý, trả lương, trả công tham gia vào BHXH trong năm.

Với số lượng lao động tham gia Bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được xác định trên chứng từ đã nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý của năm trước liền kề.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thời gian hoạt động dưới 1 năm, số lượng người lao động tham gia BHXH bình quân = tổng số người lao động tham gia BHXH của năm : số tháng doanh nghiệp hoạt động.

doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp

Dựa trên bảng cân đối kế toán được Báo cáo tài chính của năm trước liền kề nộp cho cơ quan thuế quản lý, tổng số vốn sẽ được xác định.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thời gian hoạt động dưới 1 năm, dựa trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm mà doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ mà xác định tổng nguồn vốn.

Tổng doanh thu

Dựa vào Báo cáo tài chính từ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ của năm liền kề nộp cho cơ quan thuế quản lý mà xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc trên một năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để hưởng những ưu đãi và những hỗ trợ mà pháp luật dành cho các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ doanh nghiệp tự xác định và kê khai là doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp siêu nhỏ.

Chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ Việt Nam

Chính phủ Việt Nam luôn ban hành các chính sách hỗ trợ DNNVV nhằm khắc phục những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Các chính sách tiêu biểu bao gồm:

 • Hỗ trợ vay vốn ưu đãi: Các chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.
 • Giảm thuế: DNNVV được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng.
 • Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đăng ký kinh doanh.
 • Đào tạo nguồn nhân lực: Các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng cho lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của DNNVV.

Hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ cần những giấy tờ, tài liệu như sau:

 • Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân, tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của người đại diện công ty (bản sao)
 • Danh sách các thành viên góp vốn hay các cổ đông của công ty
 • Điều lệ của công ty.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tư vấn luật doanh nghiệp về thủ tục đăng ký, bao gồm các bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin giấy phép kinh doanh

Địa điểm tại: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở công ty. 

Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được phê duyệt và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thời hạn sau 3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu giấy tờ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ doanh nghiệp hướng dẫn sửa đổi và nộp lại

Đăng ký thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đăng ký thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bước 2: Khắc con dấu

Con dấu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức con dấu và số lượng, có thể khắc dấu tại một đơn vị có chức năng khắc dấu.

Bước 3: Đăng ký tài khoản ngân hàng

Để thực hiện các hoạt động giao dịch thì doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty vừa và nhỏ. Cần có con dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện để đăng ký mở tài khoản. Sau khi có số tài khoản riêng của công ty cần thông báo cho Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Mua chữ ký số để đóng thuế trực tuyến

Để đóng thuế trực tuyến cho doanh nghiệp theo định kỳ, theo đúng quy định công ty sẽ thực hiện thiết bị mua chữ ký số. Sau đó, hàng tháng kế toán của doanh nghiệp sử dụng thiết bị chữ ký số này để đóng thuế trực tuyến.

Nếu muốn biết thêm về hình khác chẳng hạn như luật doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc luật doanh nghiệp về công ty hợp danh bạn đều có thể tìm thấy ở trang Topchuyengia.

Bước 5: Treo bảng hiệu công ty

Bảng hiệu của công ty có thể thiết kế tùy theo ý của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Miễn là phải có thông tin cơ bản về  tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại …Đặt bảng hiệu tại trụ sở công ty.

Bước 6: Phát hành hóa đơn điện tử

Bước 7: Góp vốn vào công ty vừa và nhỏ đúng thời hạn

Hình thức góp vốn có thể bằng tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ, với các loại tài sản khác như bí quyết kinh doanh, sở hữu trí tuệ sẽ được định giá phù hợp.

Kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tối đa 90 ngày để doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện việc góp vốn. Số vốn góp vào của các cổ đông sẽ dựa vào thỏa thuận đã cam kết. Trường hợp góp không đủ vốn thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính.

Bước 8: Kê khai và đóng thuế

Theo quy định, luật doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tiến hành kê khai và nộp tờ kê khai lệ phí môn bài sau 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập.

Tùy theo mức vốn điều lệ mà lệ phí môn bài sẽ khác nhau. Nếu công ty có vốn điều lệ dưới mức 10 tỷ thì đóng 2.000.000 VNĐ/ năm, đóng 3.000.000 VNĐ/năm nếu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra còn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Top các chuyên gia tư vấn luật doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường cần tư vấn pháp lý nhiều hơn vì họ bị hạn chế về nguồn lực, bao gồm cả nhân sự và tài chính. Việc thuê luật sư giúp họ tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa nguồn lực để tập trung vào hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra, quy định pháp luật về loại hình doanh nghiệp này luôn phức tạp và thay đổi liên tục. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường khó có thời gian và kiến thức để theo dõi và hiểu rõ các thay đổi này.

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm

Chuyên gia luật Nguyễn Hồng Tâm
Chuyên gia luật Nguyễn Hồng Tâm

Là một luật sư có chuyên môn trong đa ngành, đặc biệt là mảng luật Đất đai và luật Doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Hồng Tâm sẽ mang tới cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ một biển kiến thức khổng lồ. Bất kỳ vấn đề, thủ tục pháp lý nào mà liên quan tới loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật sư Tâm sẽ cho bạn giải pháp tốt nhất có thể. Ngoài ra, anh còn có 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho rất nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc.

Luật sư Trịnh Văn Bình

Chuyên gia Trịnh Văn Bình
Chuyên gia Trịnh Văn Bình

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành luật Doanh nghiệp, luật sư Trịnh Văn Bình đã có rất nhiều năm làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp cho anh đạt được danh hiệu chuyên gia. Không chỉ giải quyết cho khách hàng mọi vấn đề và thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, chuyên gia Bình còn đem đến những giải pháp tối ưu nhất trong từng trường hợp cụ thể. Kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong hơn 12 năm qua của luật sư Bình đã giúp anh tự tin đối mặt với mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

Luật sư Hoàng Kiệt

Chuyên gia Hoàng Kiệt
Chuyên gia Hoàng Kiệt

Với sự tinh thông đa lĩnh vực, đặc biệt ở lĩnh vực luật Doanh nghiệp, chuyên gia Hoàng Kiệt sẽ cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ những phương án tối ưu nhất cho mọi vấn đề của họ. Anh hiện đang làm việc với những công ty và doanh nghiệp trên toàn quốc và cung cấp cho họ dịch vụ tư vấn tối ưu nhất.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về Luật doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Topchuyengia gửi đến bạn. Bài viết giải quyết 2 vấn đề lớn là tiêu chí xác định và các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có thể nói loại hình này không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong việc điều hòa, duy trì và phát triển nền kinh tế. Nếu bạn cần tư vấn trực tiếp, lắng nghe chia sẻ, lời khuyên dưới góc nhìn luật sư hay tư vấn pháp lý thì đội ngũ luật sư mà Topchuyengia.vn đề xuất sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Tôi là Hoàng Thi - với niềm đam mê trong lĩnh vực về luật pháp như luật hôn nhân, luật dân sự, luật đất đai, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án tư vấn luật hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được và bạn có thể theo dõi để nâng cao vốn am hiểu về luật của mình
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng