TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN MỚI NHẤT VÀ CHUẨN XÁC

TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN MỚI NHẤT VÀ CHUẨN XÁC
Hằng Nguyễn

15/10/2021

532

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN MỚI NHẤT VÀ CHUẨN XÁC

Trong bài viết hôm nay, topchuyengia sẽ chia sẻ những nội dung pháp lý về Luật doanh nghiệp công ty cổ phần để bạn nắm bắt thông tin và có cái nhìn khái quát về nó khi lựa chọn thành lập. Công ty cổ phần hiện nay đang được nhiều người quan tâm để lựa chọn thành lập. Đây là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam.

Công ty cổ phần có đặc điểm như thế nào?

Một doanh nghiệp được gọi là công ty cổ phần có những đặc điểm sau đây:

 • Cổ phần là khi vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau
 • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức
 • Số lượng cổ đông không có giới hạn số lượng tối đa, và tối thiểu là 3
 • Cổ đông có nghĩa vụ tài sản và chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Bắt đầu từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần chính thức có tư cách pháp nhân
 • Trừ trường hợp khác quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác 

 

Đặc điểm công ty cổ phần
Đặc điểm công ty cổ phần
 • Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 3 năm, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Và chỉ khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cổ đông sáng lập mới được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập.
 • Doanh nghiệp là công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán để kêu gọi vốn
 • Trong điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần…

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần như thế nào?

So với các loại hình doanh nghiệp khác, công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức phức tạp hơn. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, theo Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp là công ty cổ phần có quyền lựa chọn một trong 2 mô hình về tổ chức quản lý và hoạt động sau:

 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Nếu các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty và có dưới 11 cổ đông thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát

 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Nếu công ty cổ phần chọn mô hình về tổ chức quản lý và hoạt động này thì theo quy định có  có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và cần ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập. Các thành viên cùng có quyền và nghĩa vụ giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. 

Trường hợp công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc hoặc Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bạn có thể xem cơ cấu tổ chức của các mô hình khác tại tư vấn luật doanh nghiệp của Topchuyengia.vn.

Các loại cổ phần trong công ty

Tư vấn luật về cổ phần của công ty cổ phần là phần vốn điều lệ của công ty và có 02 loại gồm: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Trong đó, cổ phần phổ thông là phần bắt buộc phải có.

Cổ phần ưu đãi gồm có các loại như: Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi hoàn lại; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Trong 03 năm đầu sau khi thành lập, chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Sau thời hạn này số cổ phần biểu quyết được chuyển thành cổ phần phổ thông.

Công ty cổ phần có ưu nhược điểm gì?

Ưu điểm

Nhược điểm

- Đây là loại hình mà doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro không cao;

- Thuận lợi khi mở rộng kinh doanh khi có quy mô hoạt động lớn, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa 

- Ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp là cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu 

- Việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi công ty có tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, 

- Việc quản lý, điều hành công ty tương đối phức tạp với số lượng cổ đông có thể rất lớn. Đặc biệt phức tạp nếu trường hợp xuất hiện những nhóm cổ đông đối lập về lợi ích;

- Khả năng bảo mật kinh doanh, tài chính bị hạn chế: do công ty phải thường xuyên công khai và báo cáo với các cổ đông, có thể xuất hiện những trường hợp “gian thương”, không minh bạch

 

Cách nộp hồ sơ công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp có thể chọn một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại địa điểm: Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Hoặc nếu doanh nghiệp không có thời gian có thể nộp trực tuyến tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;

Thời hạn giải quyết: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối khi, vẫn có một số bạn bị nhầm lẫn mô hình giữa cổ phần và TNHH. Để có thể dễ phân biệt hơn bạn có thê xem bài viết luật doanh nghiệp công ty TNHH.

Công ty cổ phần có ưu nhược điểm gì?

Ưu điểm

Nhược điểm

- Đây là loại hình mà doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro không cao;

- Thuận lợi khi mở rộng kinh doanh khi có quy mô hoạt động lớn, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa 

- Ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp là cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu 

- Việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi công ty có tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, 

- Việc quản lý, điều hành công ty tương đối phức tạp với số lượng cổ đông có thể rất lớn. Đặc biệt phức tạp nếu trường hợp xuất hiện những nhóm cổ đông đối lập về lợi ích;

- Khả năng bảo mật kinh doanh, tài chính bị hạn chế: do công ty phải thường xuyên công khai và báo cáo với các cổ đông, có thể xuất hiện những trường hợp “gian thương”, không minh bạch

 

 

Ngoài ra, bạn hãy tìm hiểu thêm luật doanh nghiệp góp vốn điều lệ để nắm rõ hơn.

Cách nộp hồ sơ công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp có thể chọn một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại địa điểm: Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Hoặc nếu doanh nghiệp không có thời gian có thể nộp trực tuyến tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;

Thời hạn giải quyết: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Liên quan về chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần

Về nguyên tắc các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình nên việc  thực hiện tương đối linh hoạt. Cổ đông có thể chọn hình thức giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc thông qua hợp đồng chuyển nhượng 

 

Chuyển nhượng cổ phần
Chuyển nhượng cổ phần

Ngoài ra vẫn có trường hợp hạn chế chuyển nhượng trong công ty cổ phần:

 • Bị hạn chế theo quyết định của Điều lệ công ty và được ghi rõ trên cổ phiếu sự hạn chế tương ứng
 • Người có Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ công ty và phải ghi rõ việc hạn chế đó trên cổ phiếu tương ứng

Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 3 năm, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Và chỉ khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cổ đông sáng lập mới được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập.

KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin cơ bản về Luật doanh nghiệp công ty cổ phần. Trong bài viết topchuyengia đã đưa đến bạn về đặc điểm, ưu nhược điểm, các loại cổ phần, cơ cấu, cách nộp hồ sơ thành lập đến công ty cổ phần. Tuy nhiên từ văn bản ra thực tế không đơn giản như vậy. Có rất nhiều vấn đề liên quan về các thủ tục pháp lý cần giải quyết khi thành lập một công ty. Để quá trình này đơn giản hơn, chủ doanh nghiệp không phải nặng đầu thì sự hỗ trợ từ luật sư là một sự lựa chọn hợp lý. Đội ngũ tại topchuyengia.vn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình thành lập công ty, tư vấn - giải đáp thắc mắc, làm rõ bản chất vấn đề, hỗ trợ về hồ sơ nhanh hơn.

Bình luận

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng