TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI QUY ĐỊNH - THIỆT HẠI - NGUYÊN TẮC

TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI QUY ĐỊNH - THIỆT HẠI - NGUYÊN TẮC

13/10/2021

1129

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI QUY ĐỊNH - THIỆT HẠI - NGUYÊN TẮC

Luật dân sự bồi thường thiệt hại là một chế định quan trọng được quy định trong Bộ luật dân sự 2015 nhằm mục đích buộc bên có hành gây ra thiệt hại phải khắc phục những tổn thất mà người bị thiệt hại phải gánh chịu, bằng cách bù đắp, đền bù về tổn thất vật chất và tổn thất tinh thần. Trên cơ sở đó đảm bảo công bằng, duy trì trật tự xã hội, là một hình thức trách nhiệm thông dụng nhất. Tuy nhiên, chưa có nhiều chủ thể hiểu bản chất về các quy định của pháp luật nên không thể tự bảo vệ quyền cũng như thực hiện đúng nghĩa vụ của mình về bồi thường thiệt hại. Trong bài viết này, topchuyengia.vn sẽ tư vấn luật cho bạn về các quy định, thiệt hại, nguyên tắc về bồi thường thiệt hại.

Luật dân sự Bồi thường thiệt hại quy định những gì?

Bồi thường thiệt hại tài sản được quy định tại Điều 589 Bộ Luật Dân sự năm 2015, là một trách nhiệm dân sự phát sinh khi có hành vi trái pháp luật, mà hành vi này gây thiệt hại đến tài sản người khác.

Một người phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường về tài sản cho người khác khi nào? Khi người đó CÓ LỖI và việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định. Tư vấn luật theo Điều 589 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

 • Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
 • Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. 
 • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. 
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có điều kiện nào?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trong luật dân sự mới nhất sau khi đã có sự sửa đổi và bổ sung có nhắc đến các việc sau:

Có hành vi vi phạm pháp luật

Mọi công dân đều có quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, tài sản. Người nào có hành vi xâm phạm tài sản của người khác sẽ là chủ thể phải chịu trách nhiệm cho tội này. Tùy vào mức độ gây thiệt hại mà có thể truy tố trách nhiệm hình sự, dân sự, hành chính.

Trường hợp thiệt hại phát sinh bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại (không tính khi có thỏa thuận khác) thì người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Có xảy ra thiệt hại

Thiệt hại ở đây là những tổn thất về vật chất lẫn tinh thần từ hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, uy tín, danh sự, tài sản của các cá nhân, tổ chức. Phần tài sản thiệt hại sẽ được xác định dựa trên giá trị của tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc hư hỏng,...

Những thiệt hại này được chia làm 2 loại cụ thể sau:

 • Thiệt hại trực tiếp: là những khoản hoặc lợi ích vật chất mà người thiệt hại phải bỏ qua ngoài dự định để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của bên sai phạm gây ra
 • Thiệt hại gián tiếp là những thiệt hại dựa trên tính toán khoa học mới xác định mức độ thiệt hại như giảm sút % về khả năng lao động, về sức khỏe

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi, vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra

Khi hành vi trái pháp luật quy định phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại về tài sản. Thiệt hại đó là hậu quả tất yếu xảy ra khi thực hiện hành trái pháp luật quy định trong đó.

Có lỗi

Lỗi là một trong 4 điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nói riêng và trách nhiệm dân sự nói chung. Một người sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự khi họ có lỗi, có khả năng nhận thức và có đầy đủ trách nhiệm dân sự. Hành vi được xét trên thái độ tâm lý người vi phạm được thể hiện ở dạng cố ý hay vô ý.

Trường hợp được giảm bớt mức bồi thường hoặc không phải bồi thường khi:

 • Gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài nhưng do lỗi vô ý thì được giảm mức bồi thường.
 • Không phải bồi thường khi hành vi gây thiệt hại nhưng do lỗi cố ý của người bị hại.

bạn có thể nhờ đến các văn phòng luật để nhờ tư vấn luật dân sự trong trường hợp bạn là người bị thiệt hại.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại như thế nào?

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại.
Nguyên tắc bồi thường thiệt hại.

Các nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

 • Mức thiệt hại gây ra phải người người vi phạm bồi thường toàn bộ và kịp thời cho người thiệt hại. 
 • Mức bồi thường hai bên tự thỏa thuận, có thể bằng tiền, hiện vật hoặc có thể thực hiện công việc nào đó, miễn là không sai phạm pháp luật. Phương thức bồi thường có thể 1 lần hoặc nhiều lần tùy thỏa thuận và khả năng kinh tế của người vi phạm. Trừ một số trường hợp cụ thể đã được pháp luật quy định về bồi thường thiệt hại.
 • Nguyên tắc này được hiểu ngay khi thiệt hại xảy ra, người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải nhanh chóng khắc phục hậu quả cho người thiệt hại. Việc này phải được thực hiện trước khi được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Trong hoàn cảnh bạn không thể đi lại vì dịch bệnh hay nguyên nhân khác bạn có thể sử dụng tư vấn luật dân sự online, bạn vừa có thể nhận được phản hồi mà không cần phải di chuyển.

 

Trường hợp được giảm bớt mức bồi thường hoặc không phải bồi thường khi:

 • Gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài nhưng do lỗi vô ý thì được giảm mức bồi thường
 • Không phải bồi thường khi hành vi gây thiệt hại nhưng do lỗi cố ý của người bị hại
 • Bên thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi mức bồi thường nếu mức đó không còn phù hợp với thực tế
 • Trường hợp bên bị thiệt hại cũng có lỗi trong phần hậu quả sau cùng thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi mình gây ra
 • Nếu có thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp, hợp lý để hạn chế, ngăn chặn thiệt hại cho chính mình thì các bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Luật dân sự bồi thường thiệt hại mà topchuyengia.vn muốn gửi đến cho bạn. Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ tôn trọng sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người khác. Những cá nhân, tổ chức nào có hành vi sai phạm đều bị chế tài xử lý theo pháp luật có thể là phạt hành chính, theo luật dân sự hoặc nặng hơn là truy tố trách nhiệm hình sự. Bên sai phạm và bên bị hại có thể thỏa thuận mức bồi thường và phương thức bồi thường. Trường hợp nếu bạn còn vấn đề chưa thể giải quyết hay trong tình thế bị làm khó, uy hiếp, không thể bảo vệ được mình thì có thể nhờ tư vấn pháp lý bởi các luật sư có chuyên môn nghiệp vụ topchuyengia.vn giới thiệu để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Tôi là Hoàng Thi - với niềm đam mê trong lĩnh vực về luật pháp như luật hôn nhân, luật dân sự, luật đất đai, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án tư vấn luật hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được và bạn có thể theo dõi để nâng cao vốn am hiểu về luật của mình

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng