TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THẤT NGHIỆP

TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THẤT NGHIỆP

14/10/2021

1417

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THẤT NGHIỆP

Luật bảo hiểm thất nghiệp là chính sách an sinh xã hội lâu dài nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Bên cạnh đó còn hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm mới cho người lao động. Trợ cấp được trích từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội thất nghiệp được xem như chiếc phao cứu sinh trong lúc người lao động gặp khó khăn về thu nhập trong khi chưa tìm được việc làm.

Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn luật về các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 43 Luật Việc làm 2013:

Đối với người lao động

Bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động thuộc các trường hợp sau phải bắt buộc tham gia BHXH thất nghiệp

 • Người lao động theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn
 • Người lao động theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn
 • Người lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng

Đối với người sử dụng lao động

luật bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Đối với người sử dụng lao động

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động thuộc các trường hợp sau phải bắt buộc tham gia BHXH thất nghiệp

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
 • Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, tổ chức khác
 • Cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã nêu.

Lưu ý: Những đối tượng không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người giúp việc gia đình, người lao động đang hưởng lương hưu.

Chế độ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

luật bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Chế độ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn 4 quyền lợi dành cho người lao động khi tham gia BHXH thất nghiệp theo quy định Điều 42 Luật Việc làm 2014 như sau:

 • Tiền trợ cấp thất nghiệp
 • Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
 • Hỗ trợ Học nghề
 • Để duy trì việc làm cho người lao động theo luật BHXH thất nghiệp người lao động sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

luật bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng hàng tháng cho từng đối tượng người lao động và người sử dụng lao động được quy định cụ thể tại Điều 57 Luật Việc làm 2013: 

 • Đối với người lao động: đóng 1% tiền lương tháng
 • Đối với người sử dụng lao động: đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia

Ngoài ra, bạn còn có thể xem bài viết về luật bảo hiểm xã hội về lương hưu có thêm những thông tin hữu ích về sau cho mình.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

luật bảo hiểm xã hội thất nghiệp
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Công thức tính số tiền được hưởng bảo hiểm xã hội thất nghiệp được xác định:

Mức hưởng = mức bình quân tiền lương (MBQTL) 6 tháng liền đóng BHXH thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%

 

Trong đó:

 • Mức hưởng hằng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở là 6,95 triệu đồng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định
 • Mức hưởng hằng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định (ngoài nhà nước) 

Trường hợp người đóng BHXH thất nghiệp bị gián đoạn trước khi thất nghiệp thì mức trợ cấp được hưởng được tính trên tiền lương của 06 tháng đóng BHTN trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, để biết thêm về luật bạn có thể coi phần luật bảo hiểm xã hội nhận 1 lần để tìm hiểu bạn nhé.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Trừ các trường hợp sau, còn lại nếu chấy dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp:
 • Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trái pháp luật, người lao động đơn phương chấm dứt
 • Người lao động nhận được lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng dù khi chấm dứt hợp đồng thì không được nhận trợ cấp thất nghiệp

 

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất
 • Người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Với loại hợp đồng có xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn
 • Người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Với loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
 • Đã nộp hồ sơ  hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
 • Kể ngày nộp hồ sơ chưa tìm được việc làm sau 15 ngày. Ngoại trừ các trường hợp sau:
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ quân sự
 • Người đi học tập từ đủ 12 tháng trở lên
 • Người phải thực hiện các biện pháp giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Người phải chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam
 • Người Việt Nam ra nước ngoài định cư, hoặc đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Người đã qua đời

Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để hưởng chế độ trợ cấp Bảo hiểm xã hội thất nghiệp người tham gia bảo hiểm phải làm hồ sơ yêu cầu, được quy định tại theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 31-7-2015)
 • Bản chính hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ sau:
 • Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc
 • Quyết định thôi việc
 • Quyết định sa thải
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
 • Sổ BHXH (bản chính)

Quá trình hồ sơ BHXH thất nghiệp

 

Bước 1: Thời gian nộp

Kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trong vòng 3 tháng người lao động phải nộp trực tiếp một bộ hồ sơ đầy như trên để đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương

Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ trợ trợ cấp BHXH thất nghiệp hoặc gửi qua đường bưu điện phải thuộc trong các trường hợp sau:

 • Trong thời kỳ thai sản, ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
 • Bị tai nạn giao thông có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền hoặc cảnh sát giao thông
 • Trong thời gian bị dịch bệnh, hỏa hoạn thiên tai như lũ lụt, động đất, sóng thần có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

 

Bước 2: Nhận quyết định

Nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo ngày ghi từ Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương

Bước 3: giải quyết hồ sơ

Trong vòng 5 ngày tính từ ngày người lao động nhận quyết định trợ cấp thất nghiệp sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên

Bước 4: Đến trung tâm dịch vụ việc làm hàng tháng theo nơi đã đăng ký ban đầu để nhận trợ cấp, hỗ trợ, giới thiệu việc làm theo quy định

Trường hợp người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp nhưng vì lý do các nhân phải chuyển nơi ở đến địa phương khác thì chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể chuyển đến tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương khác.

 

KẾT LUẬN

 

Trên đây là những thông tin mà topchuyengia.vn cung cấp cho bạn về Luật bảo hiểm xã hội thất nghiệp. Hy vọng những thông tin trên có ích cho bạn. Chính sách an sinh xã hội qua hình thức trợ cấp thất nghiệp đã giúp người lao động giải quyết được khó khăn phần nào trong những trường hợp khẩn cấp, khuyến khích người dân lao động, tìm kiếm việc làm mới, có thu nhập trang trải cuộc sống, góp phần ổn định an ninh cuộc sống. Nếu bạn có những thắc mắc về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp thì các chuyên gia lĩnh vực bảo hiểm topchuyengia.vn đề xuất, với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao sẵn sàng phục vụ cộng đồng.

Tôi là Hoàng Thi - với niềm đam mê trong lĩnh vực về luật pháp như luật hôn nhân, luật dân sự, luật đất đai, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án tư vấn luật hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được và bạn có thể theo dõi để nâng cao vốn am hiểu về luật của mình
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng