TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ KÝ HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT VÀ NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CẦN BIẾT

TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ KÝ HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT VÀ NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CẦN BIẾT
Hằng Nguyễn

13/10/2021

1030

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ KÝ HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT VÀ NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CẦN BIẾT

Luật dân sự ký kết hợp đồng quy định những gì và các vấn đề liên quan sẽ được thông tin trong bài viết bởi topchuyengia.vn. Hợp đồng dân sự là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên với nhau về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Điều kiện tùy loại hợp đồng có thể không giống nhau nhưng đều phải đáp ứng những điều kiện cơ bản.

Đối tượng đủ điều kiện người ký kết hợp đồng dân sự

Theo quy định của Luật dân sự ký kết hợp đồng thì chủ thể của hợp đồng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, với mỗi chủ thể khác nhau sẽ có những điều kiện khác nhau:

Đối với chủ thể là cá nhân điều kiện như sau

  • Người có đủ năng lực hành vi dân sự đủ 18 tuổi trở lên được tham gia mọi hoạt đồng dân sự và tự chịu trách nhiệm khi thực hiện hợp đồng
  • Với người từ đủ 15 đến 18 tuổi sẽ được ký hợp đồng với điều kiện là bản thân có tài sản để thực hiện hợp đồng
  • Với người dưới 16 tuổi thì được quyền tham gia hợp đồng nhỏ vụ vụ nhu cầu tối thiểu
Ký kết hợp đồng dân sự
Ký kết hợp đồng dân sự

Đối với chủ thể là pháp nhân điều kiện như sau

Điều kiện mà tổ chức có tư cách pháp nhân phải đáp ứng:

  • Có tài sản
  • Tự chịu trách nhiệm khi thực hiện hợp đồng bằng tài sản của mình
  • Tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Khi ký kết hợp đồng dân sự, các bên phải tuân theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, không có bên nào ép buộc bên nào trong việc thực hiện và giao kết hợp đồng.

 

Tuổi giao kết hợp đồng dân sự theo quy định là bao nhiêu?

Thông thường, người đủ 18 tuổi là đối tượng có đủ năng lực hành vi dân sự, có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự, gọi chung là năng lực pháp luật. Ngoại trừ một trường hợp đặc biệt được liệt trong luật dân sự mới nhất là:

  • Người bị hạn chế khả năng dân sự
  • Người gặp khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi
  • Người mất năng lực hành vi dân sự

Năng lực pháp luật dân sự bao gồm: Quyền nhân thân không gắn liền với tài sản và quyền nhân thân gắn liền với tài sản; Quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản; Quyền tham gia vào quan hệ dân sự và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có thể giao kết hợp đồng đối với hợp đồng thông thường, trừ một số hợp đồng cho phép người dưới 18 tuổi có thể tự giao kết. 

Trường hợp hợp đồng cho phép người đủ 18 tuổi giao kết hợp đồng thì cần người đại diện theo pháp luật như người đỡ đầu, người giám hộ đồng ý hoặc thực hiện.

14 loại hợp đồng thông dụng hiện nay

Tư vấn luật dân sự về các loại hợp đồng phổ biến hiện nay:

1. Hợp đồng mua bán tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên bán sẽ chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua. Bên mua có nghĩa vụ trả tiền như thỏa thuận cho bên bán.

Hợp đồng mua bán
Hợp đồng mua bán

2. Hợp đồng trao đổi tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhau theo thỏa thuận. Hợp đồng phải được lập bằng văn bản, có công chứng, chứng thực để có tính pháp lý

3. Hợp đồng tặng cho tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên tặng giao tài sản và quyền sở hữu cho bên được tặng theo sự thỏa thuận các bên, không yêu cầu đền bù. Bên được tặng đồng ý nhận tài sản đó.

4. Hợp đồng cho vay tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên cho vay giao tài sản cho bên vay theo sự thỏa thuận các bên. Bên đi vay có trách nhiệm đến hạn phải trả hoàn thành số tài sản vay theo đúng số lượng, chất lượng, kèm theo lãi suất theo quy định (nếu có)

5. Hợp đồng thuê tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê theo sự thỏa thuận các bên sử dụng trọng một thời hạn nhất định, bên đi thuê phải trả tiền thuê. 

6. Hợp đồng thuê khoán tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê khoán theo sự thỏa thuận các bên, để khai thác công dụng, hưởng lợi tức, hoa lợi thu được từ tài sản thuê khoán. Bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền như thỏa thuận.

7. Hợp đồng mượn tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên cho cho mượn giao tài sản cho bên mượn theo sự thỏa thuận các bên trong hợp đồng, để sử dụng trong thời gian nhất định mà không phải trả tiền. Hết khoản thời gian giao kết hoặc mục đích mượn đã đạt được. bên mượn phải trả lại tài sản đã mượn.

8. Hợp đồng hợp tác

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi các các nhận, pháp nhân đạt được thỏa thuận chung về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản và được đại diện cá nhân, pháp nhân ký kết.

 

Luật dân sự ký kết hợp đồng
Luật dân sự ký kết hợp đồng

9. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là loại hợp đồng được ký kết khi bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền theo thỏa thuận. Bên ủy quyền có trách nhiệm chi trả thù lao (nếu có) theo thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

10. Hợp đồng quyền sử dụng đất

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là loại hợp đồng được ký kết khi người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật đất đai theo sự thỏa thuận các bên trong hợp đồng với người sử dụng đất.

11. Hợp đồng dịch vụ

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ theo sự thỏa thuận các bên trong hợp đồng. Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm phải tiền dịch vụ cho bên cung ứng

12. Hợp đồng vận chuyển tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa chỉ đã định cho bên có quyền nhận theo sự thỏa thuận các bên. Bên thuê vận chuyển có trách nhiệm phải tiền cước phí vận chuyển.

13. Hợp đồng giữ tài sản

Đây là loại hợp đồng được ký kết khi bên nhận giữ tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời gian hợp đồng theo như thỏa thuận các bên. Bên gửi tài sản phải có trách nhiệm gửi trả công cho bên giữ (nếu có)

14. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công được giao kết khi bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công theo thỏa thuận các bên. Bên đặt gia công phải có trách nhiệm gửi trả công sau khi nhận sản phẩm.

Như bạn thấy ở trên cũng có một loại hợp đồng trong kinh doanh, chính vì thế mà cần có một phần riêng về luật dân sự trong kinh doanh.

Hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nào?

Khi hợp đồng được kí kết hợp pháp có hiệu từ khi ký kết. Từ thời điểm này các bên phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ khi có sự đồng thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Để xem thêm các bộ luật khác bạn có xem tại mục tư vấn luật.

Thỏa thuận phạt vi phạm và thời hiệu khởi kiện trong hợp đồng

Khi vi phạm thỏa thuận hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng là khi bên vi phạm có nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền là đền bù hợp đồng cho bên bị vi phạm, đây là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. Mức phạt vi phạm theo thỏa thuận giữa các bên, có thể bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm, hoặc vừa phạt vi phạm vừa phải bồi thường thiệt hại.

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Trong vòng 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết, hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng.

KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin về Luật dân sự ký kết hợp đồng và những thông tin liên quan về hợp đồng. Hy vọng những thông tin mà topchuyengia.vn cung cấp hữu ích cho bạn. Về việc ký kết hợp đồng dân sự có vô số trường hợp khác nhau xảy ra, nếu bạn có vấn đề gì chưa thể giải quyết thì những luật sư mà topchuyengia giới thiệu có thể giúp ích cho bạn. Họ là những người có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đã tiếp nhận và xử lý nhiều vụ vi phạm về hợp đồng khác nhau nên chắc chắn họ sẽ bạn những lời tư vấn hữu ích.

Bình luận

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng