TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ LƯƠNG HƯU 2022 VÀ NHỮNG THAY ĐỔI BẠN CẦN BIẾT

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ LƯƠNG HƯU 2022 VÀ NHỮNG THAY ĐỔI BẠN CẦN BIẾT

15/10/2021

1368

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ LƯƠNG HƯU 2022 VÀ NHỮNG THAY ĐỔI BẠN CẦN BIẾT

Luật bảo hiểm xã hội về lương hưu là người lao động khi tham gia BHXH đến một độ tuổi nhất định theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ hưu trí. Độ tuổi và độ dài thời gian và thời gian tham gia BHXH được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng dựa trên cơ sở của điều kiện và mức độ của người lao động. Bắt đầu từ 01/01/2022 sẽ có nhiều thay đổi về tuổi hưu và lương hưu chính thức có hiệu lực. Cụ thể là những thay đổi nào cùng topchuyengia.vn tìm hiểu.

Những đối tượng người lao động được hưởng chế độ hưu trí

 • Người lao động phải có hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đủ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng mới có quyền tham gia BHXH bắt buộc
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đều có thể tham gia BHXH bắt buộc
 • Công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động, chứng chỉ, giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội như công dân Việt Nam.

Người lao động không bị suy giảm khả năng lao động

Lao động bình thường

Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 về hưu trí thì quy định Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. Như vậy sẽ tăng thời gian được hưởng lương hưu.
 • Điều kiện đáp ứng về độ tuổi với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm nghề, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, hoặc đặc biệt nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm lao động, làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2022. 
 • Luật BHXH 2022 nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò
 • Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và thêm “khi thực hiện nhiệm vụ”
Đối tượng người lao động được hưởng lương hưu
Đối tượng người lao động được hưởng lương hưu

Người lao động là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Người lao động là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp:

 • Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 về hưu trí thì quy định Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng trừ trường hợp Luật Công an nhân dân, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Luật Cơ yếu, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác
 • Điều kiện đáp ứng về độ tuổi với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm nghề, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, hoặc đặc biệt nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm lao động, làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2022. 
 • Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và thêm “khi thực hiện nhiệm vụ”

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Người lao động có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu:

Trước kia không quy định đối tượng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã, tuổi nghỉ hưu là đủ 55 tuổi. Theo Luật BHXH về hưu trí mới nhất quy định rõ nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. Như vậy sẽ tăng thời gian được hưởng lương hưu.

 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi là có đủ từ 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội và thuộc trong các trường hợp sau:

 • Theo Luật Bảo hiểm xã hội về hưu trí 2022 thì quy định Nam đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
 • Nam là đủ 55 tuổi 3 tháng, đủ 50 tuổi 4 tháng đối với nữ, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
 • Người làm việc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có đủ 15 năm nghề trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Cách tính chế độ hưởng lương hưu theo luật BHXH 2022

Mức tính chế độ lương hưu
Mức tính chế độ lương hưu

Người lao động BHXH tham gia bắt buộc

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với những ai và có những điều kiện như thế nào?

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động làm việc trong môi trường bình thường được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Người đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm BHXH sẽ được tính mức hưởng lương hưu như sau:

Với lao động nữ

Mức hưởng = 45% x bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm (tương đương với 15 năm)

Trong đó: 

 • Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2015 trở đi bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm tương đương với 15 năm đóng BHXH
 • Mỗi năm sau đó người lao động đóng BHXH, được hưởng thêm 2% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm. Khi đóng đủ 20 năm BHXH mức lương hưu với lao động nữ tương ứng bằng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tối đa là 75%
Với lao động nam
 • Nghỉ hưu từ 01/01/2022- 31/12/2022:

Mức hưởng = 45% x bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm (tương đương với 19 năm)

Khi đóng đủ 20 năm BHXH mức lương hưu với lao động nam tương ứng bằng 47% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi:

Khi đóng đủ 20 năm BHXH mức lương hưu với lao động nam tương ứng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Thời gian cụ thể từng năm như sau:

 

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2022

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động bị suy giảm khả năng lao động được quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Người đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và có đủ 20 năm BHXH sẽ được tính mức hưởng lương hưu như sau:

 • Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động phải nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 55 Luật BHXH 2014, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm 2%. 
 • Khi tuổi nghỉ hưu có lẻ thời gian đến đủ 6 tháng thì sẽ giảm 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ do nghỉ hưu trước tuổi.
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động
Mức lương hưu hàng tháng của người lao động

 

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%

Với lao động nữ:

Mức hưởng = 45% x bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm (tương đương với 15 năm)

 • Khi đóng đủ 20 năm BHXH mức lương hưu với lao động nữ tương ứng bằng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định giảm 2%
 • Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% thì có tuổi nghỉ hưu thấp hơn quy định tối đa 5 tuổi. 

Với lao động nam:

 • Nghỉ hưu từ 01/01/2022- 31/12/2022:

Mức hưởng lương hưu dao động từ 37% - 47% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi:

Mức hưởng lương hưu dao động từ 35% - 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đối với nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ đủ 45 tuổi 04 tháng. Tuổi nghỉ hưu của đối tượng này sẽ thấp hơn người lao động ở điều kiện bình thường là 10 tuổi. 

Đối với lao động nữ, mức hưởng lương hưu dao động từ 35% - 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam

 • Nghỉ hưu từ 01/01/2022- 31/12/2022:

Mức hưởng lương hưu dao động từ 27% - 47% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi:

Mức hưởng lương hưu dao động từ 25% - 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 

Trường hợp NLĐ nghỉ hưu do có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và có đủ 15 năm trở lên làm nghề.

Đối với lao động nữ, mức hưởng lương hưu tối đa 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam:

 • Nghỉ hưu từ 01/01/2022- 31/12/2022:

Mức hưởng lương hưu tối đa 47% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi:

Mức hưởng lương hưu đối đa 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

 

Người tham gia BHXH tự nguyện

Tư vấn luật cho những người tham gia BHXH tự nguyện có mức lương hưu hàng tháng được quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi như sau: 

 • Đủ tuổi nghỉ hưu khi tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2022. Đối với nam đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng
 • Tham gia đóng BHXH đủ 20 năm trở lên

 

Mức hưởng = 45% x bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm (tương đương với 15 năm)

Trong đó: 

Đối với lao động nữ

 • Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2015 trở đi bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm tương đương với 15 năm đóng BHXH
 • Mỗi năm sau đó người lao động đóng BHXH, được hưởng thêm 2% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm. Khi đóng đủ 20 năm BHXH mức lương hưu với lao động nữ tương ứng bằng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tối đa là 75%
 • Nghỉ hưu từ 01/01/2022- 31/12/2022:

Mức hưởng = 45% x bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm (tương đương với 19 năm)

Khi đóng đủ 20 năm BHXH mức lương hưu với lao động nam tương ứng bằng 47% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 

Đối với lao động nam:

 • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi:

Khi đóng đủ 20 năm BHXH mức lương hưu với lao động nam tương ứng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Thời gian cụ thể từng năm như sau:

Năm nghỉ hưu

Số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%

2018

16 năm

2019

17 năm

2020

18 năm

2022

19 năm

Từ 2022 trở đi

20 năm

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết một chút về luật bảo hiểm xã hội doanh nghiệp để có biết được những quyền lợi mà bạn đang được nhận.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện

 • Người tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện khi đến tuổi bảo hiểm sẽ chi trả hàng tháng trong thời gian tối thiểu 15 năm, đến khi khách hàng qua đời.
 • Người tham gia BHXH hưu trí khi sức khỏe yếu đi, bệnh tật, mắc các căn bệnh nguy hiểm thì bảo hiểm sẽ chi trả viện phí, nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe.
 • Người tham gia có thể tự chủ cuộc sống của mình về gia và có thể thực hiện các công việc mình thích
 • Ngoài trợ cấp hàng tháng, người tham gia còn được hưởng các quyền lợi như trợ cấp mai táng, quyền lợi tử vong, quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Người tham gia có thể để dành tiền đó cho con cháu ăn học, lập nghiệp,...

KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin về Luật bảo hiểm xã hội về lương hưu mà topchuyengia cung cấp cho bạn. Theo quy định Bảo hiểm hưu trí mới nhất những thay đổi lớn nhất về tuổi nghỉ hưu. Độ tuổi theo quy định mới sẽ có sự tăng lên so với quy định cũ. Đối với các tính mức lương hưu nhận hàng tháng đã được chia sẻ cụ thể cho từng trường hợp, riêng đối với lao động nam và lao động nữ. Nếu trường hợp của bạn chưa tìm được lời giải đáp thỏa mãn thì danh sách các chuyên gia lĩnh vực bảo hiểm tài chính mà topchuyengia.vn sẽ tư vấn 1:1, cụ thể từng vấn đề bằng những kinh nghiệm thực tế.

Tôi là Hoàng Thi - với niềm đam mê trong lĩnh vực về luật pháp như luật hôn nhân, luật dân sự, luật đất đai, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án tư vấn luật hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được và bạn có thể theo dõi để nâng cao vốn am hiểu về luật của mình
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng