Tư vấn mua bán đất đồng sở hữu từ luật sư pháp lý hàng đầu hiện nay

Tư vấn mua bán đất đồng sở hữu từ luật sư pháp lý hàng đầu hiện nay
Luân Thái

17/01/2024

492

0

Chia sẻ lên Facebook
Tư vấn mua bán đất đồng sở hữu từ luật sư pháp lý hàng đầu hiện nay

Việc mua bán đất đồng sở hữu là một vấn đề nhức nhối đối với các đồng chủ sở hữu. Nhiều người đã không tính trước việc này khi góp vốn mua đất để đồng sở hữu tài sản. Vì thế trong bài viết dưới đây, các chuyên gia tư vấn luật đất đai hàng đầu của Topchuyengia sẽ giải thích cho bạn về các quy định và điều kiện của việc mua bán đất đồng sở hữu.

 

Những luật sư tư vấn giỏi có kinh nghiệm lâu năm về trường hợp mua bán đất đồng sở hữu đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trên Askany, hãy đặt lịch tư vấn cùng các chuyên gia trên ứng dụng ngay.

Quy định về đất đồng sở hữu

Các sở hữu đồng quản lý bất động sản chung theo tiêu chí của sự đồng thuận, trừ khi có các thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật khác. Mỗi chủ sở hữu đồng theo phần đều có quyền thực hiện quyền khai thác, thu vận hành, và hưởng lợi từ tài sản chung tương ứng với phần sở hữu của họ, trừ khi có các thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật khác.

Quy định về đất đồng sở hữu
Quy định về đất đồng sở hữu

Những sở hữu đồng hợp nhất chia sẻ quyền ngang nhau trong việc khai thác, thu vận hành, và hưởng lợi từ tài sản chung, trừ khi có các thỏa thuận khác, theo như luật đất đai Việt Nam.

Dựa theo quy định tại Điều 218 của Bộ luật Dân sự năm 2015, có những quy định sau:

  • Mỗi người sở hữu đồng theo phần đều có quyền tự quyết định về phần quyền sở hữu của mình.
  • Sự phân chia tài sản chung hợp nhất có thể được thực hiện dưới sự thỏa thuận của các sở hữu đồng hoặc tuân theo quy định của pháp luật.

Quy định về quyền ưu tiên của chủ đồng sở hữu

Trong trường hợp một người sở hữu đồng theo phần quyết định bán phần quyền sở hữu của mình, người sở hữu đồng khác có quyền mua phần này theo ưu tiên. Trong khoảng thời gian 3 tháng, đối với tài sản chung là tài sản bất động sản, kể từ ngày mà thông báo về việc bán và điều kiện bán đã được gửi đến tất cả các chủ sở hữu chung mà không có bất kỳ người chủ sở hữu chung nào có ý muốn mua, người chủ sở hữu có quyền tiến hành bán cho người khác.

 

Thông báo này cần được thực hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho các chủ sở hữu chung phải tương tự như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

Quy định về quyền ưu tiên của chủ đồng sở hữu
Quy định về quyền ưu tiên của chủ đồng sở hữu

Khi việc bán phần quyền sở hữu gặp vi phạm quyền ưu tiên mua, trong khoảng thời gian 3 tháng, kể từ ngày mà vi phạm này được phát hiện, người chủ sở hữu chung theo phần có quyền yêu cầu Tòa án chuyển quyền và nghĩa vụ của người mua về cho mình; bên gây ra vi phạm phải bồi thường thiệt hại.

 

Nếu một trong số các chủ sở hữu chung đối với tài sản bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc qua đời mà không có người thừa kế, phần quyền sở hữu đó sẽ thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp tài sản chung thuộc quyền sở hữu chung của cộng đồng, thì quyền sở hữu chung đó sẽ thuộc về các chủ sở hữu còn lại.

 

Trong trường hợp một cách đồng loạt, tất cả các chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản chung, thì việc xác định quyền sở hữu mới sẽ tuân theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật Dân sự.

Quy định pháp luật về việc mua bán đất đồng sở hữu

Quy định về quyền sở hữu đất đồng sở hữu

Quy định về quyền sở hữu đất đồng sở hữu
Quy định về quyền sở hữu đất đồng sở hữu

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013 có điều sau: Người sử dụng đất có quyền tiến hành việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng, thế chấp, và góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này. Nhóm người sử dụng đất, nếu họ chia sẻ quyền sử dụng đất, sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

  • Nhóm người sử dụng đất, bao gồm hộ gia đình và cá nhân, sẽ theo quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình và cá nhân theo quy định trong Luật này.
  • Khi trong nhóm người sử dụng đất có tổ chức kinh tế, họ sẽ tuân theo quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế theo quy định trong Luật này.
  • Nếu nhóm người sử dụng đất chia quyền sử dụng đất thành từng phần cho từng thành viên, mỗi thành viên muốn thực hiện quyền sử dụng đất của mình phải tuân theo thủ tục tách thửa quy định, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng sở hữu và các tài sản khác gắn liền với đất, và tuân theo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định trong Luật này.
  • Trong trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không thể chia thành từng phần, họ có thể ủy quyền cho một người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất.

Quy định về việc công chứng đất đồng sở hữu

Quy định về việc công chứng đất đồng sở hữu
Quy định về việc công chứng đất đồng sở hữu

Việc công chứng và chứng thực hợp đồng, văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất sẽ tuân theo quy định như sau:

  • Hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng sở hữu cần được tiến hành công chứng, trừ khi tài sản đó liên quan đến những hoạt động kinh doanh bất động sản được quy định tại điểm b.
  • Hợp đồng liên quan đến việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cũng như hợp đồng liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có sự tham gia của tổ chức kinh doanh bất động sản cần được tiến hành công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.
  • Các tài liệu liên quan đến việc thừa kế quyền sử dụng đất đồng sở hữu và tài sản gắn liền với đất cũng cần được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

Việc công chứng được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, và việc chứng thực được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, nếu tất cả các đồng sở hữu không đồng ý bán đất, bạn có quyền tự quyết định về phần đất của mình và cần thực hiện thủ tục tách thửa tương ứng.

Luật sư tư vấn hướng dẫn mua bán đất đồng sở hữu

Mua bán đất đồng sở hữu thường liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý phức tạp. Các luật sư tư vấn pháp lý có khả năng đảm bảo rằng quyền lợi của bạn được bảo vệ trong quá trình giao dịch loại đất đồng sở hữu. Họ có thể đề xuất và thương thảo các điều khoản trong hợp đồng mua bán để đảm bảo rằng bạn không gặp phải các vấn đề không mong muốn sau này.

Luật sư Phạm Quân

Luật sư Phạm Quân
Luật sư Phạm Quân

Luật sư Phạm Quân sẽ đồng hành cùng bạn vượt qua những thách thức pháp lý liên quan đến việc mua bán đất đồng sở hữu. Anh mang theo mình một kho kinh nghiệm rộng lớn và khả năng thấu hiểu sâu sắc về loại hình giao dịch đất đặc biệt này. Khả năng bảo vệ quyền lợi toàn diện cho khách hàng trong những vụ mua bán và làm thủ tục liên quan đến đất đồng sở hữu là sứ mệnh do anh đề ra. Hiện luật sư Phạm Quân đang có vị trí hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý này.

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm
Luật sư Nguyễn Hồng Tâm

Việc mua bán đất đồng sẽ không còn gì phức tạp khi có luật sư Nguyễn Hồng Tâm đồng hành, tư vấn cho bạn. Đây là một chuyên gia tư vấn pháp lý đã có hơn 15 kinh nghiệm đối mặt với những vấn đề kiểu này. Chuyên môn cao về các lĩnh vực khác nhau của bộ luật Đất đai đã giúp cho luật sư Hồng Tâm tự tin đối mặt với bất kỳ trường hợp cụ thể nào của khách hàng. Không những thế, anh còn được đánh giá cao nhờ thái độ làm việc hết sức chuyên nghiệp của mình.

Luật sư Lê Văn Hồi

Luật sư Lê Văn Hồi
Luật sư Lê Văn Hồi

Trong lĩnh vực mua bán đất đồng sở hữu, luật sư Lê Văn Hồi là một chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm làm việc trong vô số vụ giao dịch. Anh tốt nghiệp từ ngành học chuyên sâu trong lĩnh vực Luật Đất đai, tập trung đặc biệt vào việc giải quyết các vụ liên quan tới mua bán đất đồng sở hữu. Khi gặp gỡ luật sư Lê Văn Hồi, khách hàng không chỉ được hưởng dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan tới giao dịch đất đồng sở hữu, mà còn được trang bị kỹ năng giải quyết các thủ tục, quy trình liên quan.

  • Liên hệ luật sư Lê Văn Hồi tại: https://lead.askany.com/chuyen-gia/luat-su-le-van-hoi.

Ở trên là những quy định quan trọng mà bạn cần biết về việc mua bán đất đồng sở hữu. Tuy đồng sở hữu bất động sản giúp tiết kiệm tiền, nhưng các thủ tục mua bán sau đó lại khá nhiêu khê. Vì lý do đó, bạn hãy tìm một chuyên gia tư vấn pháp lý để hỗ trợ mình vượt qua quy trình này hiệu quả nhất. Askany sẽ là một app tuyệt vời để bạn dễ dàng tìm được các chuyên gia này. Ngoài ra, hãy theo dõi mục Tư Vấn Luật của Topchuyengia để học thêm được các thông tin hữu ích trong lĩnh vực này.

Bình luận
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng