Từ A-Z về Dimension là gì trong Google Analytics bạn cần biết

Từ A-Z về Dimension là gì trong Google Analytics bạn cần biết

20/05/2024

488

0

Chia sẻ lên Facebook
Từ A-Z về Dimension là gì trong Google Analytics bạn cần biết

Dimension là gì trong Google Analytics và tại sao chúng lại quan trọng? Để sử dụng Google Analytics hiệu quả, bạn cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến Dimension. Một khi đã hiểu rõ chúng, bạn có thể tạo ra các báo cáo chi tiết và chính xác, đưa ra các quyết định marketing thông minh và tăng cường kết quả kinh doanh. Bài viết dưới đây của Topchuyengia sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng và hữu ích nhất về Dimension.

 

Khi không biết cách giải quyết các vấn đề phát sinh khi sử dụng Google Analytics, chúng có thể ảnh hưởng cũng như làm sai lệch các quyết định marketing của bạn. Nếu bạn cần người có kinh nghiệm  giúp kiểm tra, đánh giá và khắc phục các vấn đề một cách kịp thời và chính xác, hãy liên hệ với chuyên gia Marketing online của chúng tôi trên Askany ngay hôm nay.

Dimension – Thứ nguyên trong Google Analytics là gì?

Dimension - thứ nguyên là đặc điểm chung (hay còn gọi là thuộc tính) của người dùng khi truy cập trang web của bạn.

 

Dimension được hiển thị trong Google Analytics dưới dạng các bảng báo cáo. Mỗi hàng của bảng đại diện cho một thứ nguyên cụ thể.

 

Ví dụ, nếu 50.000 người truy cập trang web của bạn thông qua tìm kiếm không trả tiền (SEO) của Google, thì 'google / organic' là một thuộc tính của tất cả 50.000 người này.

 

Dimension là gì

 

Google Analytics sử dụng khái niệm "dimension" để đặt tên cho các thứ nguyên. Mỗi thứ nguyên bao gồm tên và giá trị.

 

Dimension là gì trong google analytics

 

Ví dụ, 'Nguồn / Phương tiện' là tên thứ nguyên và 'google / không phải trả tiền' là giá trị thứ nguyên. Đối với nhóm người truy cập thông qua tìm kiếm có trả tiền của Google, 'google / cpc' là một thuộc tính của họ.

 

Mỗi thứ nguyên có thể có nhiều giá trị. Ví dụ, 'Nguồn / Phương tiện' có thể có giá trị 'google / organic' hoặc 'google / cpc', tùy thuộc vào cách người dùng truy cập trang web.

 

Dimension trong google analytics là gì

Ví dụ khác là khi một người nam trong độ tuổi 25-34 truy cập trang web của bạn thông qua tìm kiếm không trả tiền trên Google. Các thuộc tính của người này bao gồm giới tính, tuổi, thành phố, nguồn / phương tiện, từ khóa, trình duyệt, danh mục thiết bị và hệ điều hành. Tất cả các đặc điểm này được báo cáo dưới dạng thứ nguyên trong Google Analytics.

 

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hai loại thứ nguyên chính trong Google Analytics

Default Dimensions (Thứ nguyên mặc định)

Những thứ nguyên mà Google Analytics đã xác định trước và tự động hiển thị trong các báo cáo được gọi là Default Dimensions.

 

Ví dụ: Khi bạn liên kết tài khoản với Google Analytics, các số liệu như Page View (Lượt xem trang), Bounce Rate (Tỉ lệ thoát trang) là những thứ nguyên mặc định. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem những thông tin này mà không cần phải tạo thêm.

 

Các ví dụ về Thứ nguyên mặc định trong Google Analytics bao gồm:

 

Dimension là gì trong google analytics

 • Giới tính
 • Độ tuổi
 • Thành phố
 • Nguồn / Phương tiện
 • Từ khóa
 • Trình duyệt
 • Thiết bị
 • Hệ điều hành

Custom Dimensions (Thứ nguyên tùy chỉnh)

Nếu bạn muốn đo lường các đặc điểm cụ thể mà Google không cung cấp sẵn, bạn cần tạo và sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh của riêng mình.

 

Ví dụ: Nếu bạn muốn theo dõi thông tin về người dùng mà Google Analytics không tự động cung cấp, như sở thích hoặc thời gian trên trang, bạn có thể tạo các thứ nguyên tùy chỉnh để đo lường những đặc điểm này.

 

Nhớ rằng, trong trường hợp cần đo lường thông tin không nằm trong các thứ nguyên mặc định, bạn cần tạo thứ nguyên tùy chỉnh để theo dõi các đặc điểm đó.

>>> Tham khảo: Khóa học tracking từ A - Z dành cho người mới

Primary Dimension trong Google Analytics là gì?

Primary Dimension là thứ nguyên chính được áp dụng trong một báo cáo trên Google Analytics và thường là một thứ nguyên mặc định.

 

Khi bạn xem báo cáo, chẳng hạn như phần "Channels" report, thứ nguyên mặc định mà bạn thấy là một Primary Dimension mà Google Analytics tự động hiển thị.

Dimension là gì trong google analytics

 

Primary Dimension thường là một phần của "Default Channel Grouping." Các thứ nguyên như Source/Medium hoặc các thứ nguyên khác trong mục "Other" cũng có thể được xem xét như là Primary Dimension.

 

Cách thay đổi Primary Dimension trên một báo cáo Google Analytics

Để thay đổi Primary Dimension trên một báo cáo Google Analytics, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: GA sẽ liệt kê tất cả các Primary Dimension có sẵn trên đỉnh của bảng báo cáo.

Dimension là gì trong google analytics

Bước 2: Để thay đổi, bạn chỉ cần click vào một trong những Primary Dimension đó, ví dụ như Source/Medium.

Dimension là gì trong google analytics

 

Nếu bạn không thấy thứ nguyên bạn muốn, hãy click vào "Other" để mở rộng menu.

 

Bước 3: Tiếp theo, click vào "Commonly Used" để hiển thị danh sách "Những thứ nguyên phổ biến được sử dụng."

Dimension là gì trong google analytics

 

Bước 4: Bây giờ bạn có thể click và chọn Dimension bạn muốn hiển thị trên bảng báo cáo. Nếu không tìm thấy, bạn có thể sử dụng cách tìm kiếm hoặc xem trong các danh mục Dimension dưới chữ "More Dimension."

 

Dimension là gì trong google analytics

Secondary Dimension là gì?

Secondary Dimension là một thứ nguyên được áp dụng vào báo cáo để cung cấp thêm thông tin chi tiết, hỗ trợ bạn trong việc thu thập nhiều số liệu hơn.

secondary dimension là gì

 

Để áp dụng Secondary Dimension, bạn chỉ cần click vào nút "Secondary Dimension" trong báo cáo. Sau đó, một menu sẽ mở ra với nhiều Dimension khác nhau, giúp bạn lựa chọn thứ nguyên cần thiết.

 

Ví dụ: Nếu bạn muốn biết "Có bao nhiêu người dùng truy cập vào trang web của mar bằng kênh SEO và sử dụng máy tính", bạn có thể áp dụng Secondary Dimension để thêm thông tin này vào báo cáo.

Dimension là gì trong google analytics

 

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng "Custom Dimension – Thứ nguyên tùy chỉnh" như là một Primary Dimension trong "Custom Report" hoặc như một Secondary Dimension trong "Standard Report". Tuy nhiên, không thể sử dụng "Custom Dimension" như là Primary Dimension trong "Standard Report".

 

Cách tạo báo cáo với nhiều hơn 2 Dimension trong GA

Theo cài đặt mặc định, trong GA report, bạn chỉ có thể thêm 2 thứ nguyên tại một thời điểm - 1 primary dimension và 1 secondary dimension.

 

Tuy nhiên, nếu bạn muốn có nhiều hơn 2 dimension để thu thập nhiều giá trị số liệu hơn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 

Bước 1: Click vào Custom Reports trong mục Customization, sau đó click nút ‘+ New Custom Report’:

 

Bước 2: Click vào nút ‘Flat Table’:

 

Bước 3: Click vào ‘+add dimension’

 

Bước 4: Chọn dimension bạn muốn thêm vào báo cáo tùy chỉnh.

 

Bước 5: Lặp lại Bước 3 và 4 để thêm nhiều dimension hơn. Bạn có thể thêm tới 5 dimension trong báo cáo của bạn.

 

Bước 6: Click vào nút ‘+add metric’

 

Bước 7: Chọn chỉ số mà bạn muốn thêm vào báo cáo.

 

Bước 8: Lặp lại Bước 6 và 7 để thêm nhiều metric khác.

 

Bước 9: Click ‘Save’ để lưu lại công việc của bạn.

Cách báo cáo Metric và Dimension trên GA

Báo cáo trong Google Analytics (GA) chia thành 2 loại dữ liệu chính: Dimensions (Thứ nguyên) và Metrics (Chỉ số).

 

GA hiển thị dữ liệu này dưới dạng bảng, hay còn được gọi là data table. Mỗi dòng của bảng đại diện cho giá trị của một dimension, trong khi mỗi cột thể hiện giá trị của một Metric.

Cách điều chỉnh các thuộc tính của Dimension

Để tùy chỉnh các thuộc tính của dimension, mọi thứ nguyên tùy chỉnh trong GA đều có năm thuộc tính (còn được gọi là giá trị cấu hình):

 

 • Name (Tên): Tên của thứ nguyên tùy chỉnh, xuất hiện trên báo cáo GA. Sử dụng tên mô tả và duy nhất để dễ dàng xác định và hiểu chức năng của thứ nguyên tùy chỉnh.
 • Index (Mục lục): Một con số (số nguyên dương) được sử dụng để phân biệt một 'thứ nguyên tùy chỉnh' khác với các custom dimension khác trên GA. Index giống như một ID gán cho thứ nguyên, làm cho chúng độc nhất. Giá trị của index nên nằm giữa 1 và 200, cho phép tạo đến 200 dimension khác nhau.
 • Scope (Phạm vi): Xác định "Hit" nào sẽ được liên kết với giá trị của một custom dimension.
 • Last Changes (Thay đổi mới nhất): Ngày tạo ra hoặc ngày thay đổi cuối cùng của một custom dimension.
 • State (Tình trạng): Hiển thị tình trạng hoạt động hiện tại của một custom dimension, có thể là "active" hoặc "inactive".

 

Lưu ý: Các custom dimension ở trạng thái "inactive" vẫn có thể xuất hiện trên báo cáo GA, nhưng sẽ không báo cáo bất kỳ giá trị mới nào.

Cách xác định Scope của một Dimension

Mỗi thứ nguyên tùy chỉnh cần thuộc một trong bốn phạm vi sau:

 

Phạm vi của Hit – Thứ nguyên tùy chỉnh

Một hit là một tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng của bạn, và kết quả của nó là dữ liệu được gửi đến máy chủ Google Analytics.

Ví dụ về một số hit phổ biến:

 • Pageviews
 • Screenviews
 • Events
 • Transactions

Một người dùng có thể gửi một hoặc nhiều hit. Giá trị của một thứ nguyên tùy chỉnh được gửi kèm với mỗi hit. Do đó, nếu một thứ nguyên tùy chỉnh được tạo, thì mỗi hit của người dùng sẽ đi kèm với giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh. Nếu không, các hit được gửi mà không có giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh.

Khi một hit của người dùng đi kèm với giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh, thì thứ nguyên tùy chỉnh có phạm vi ở cấp hit, và giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh chỉ được áp dụng cho hit đó.

 

 

Phạm vi của Session – Thứ nguyên tùy chỉnh

Như đã thảo luận trong bài viết trước đó về Google Analytics, một phiên là một nhóm hit được ghi lại từ tương tác của người dùng với trang web trong một khoảng thời gian. Mặc định, một phiên có giới hạn là 30 phút.

Giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh được tính toán và chỉ được gửi trong phiên đó.

 

 

Phạm vi của User – Thứ nguyên tùy chỉnh

Khi một người truy cập vào trang web của bạn, cookie Google Analytics sẽ gán một số ID ngẫu nhiên cho người dùng đó. Cookie GA được kích hoạt khi bạn truy cập trang web lần đầu tiên bằng trình duyệt như Chrome, Internet Explorer, Safari, v.v.

Mỗi ID mới được gán cho một khách hàng và được ghi lại trong một phiên. GA sẽ đếm số ID đó như một "Người dùng mới".

 

 

Phạm vi của Product – Thứ nguyên tùy chỉnh

Khi một thứ nguyên tùy chỉnh có phạm vi ở cấp sản phẩm, giá trị của nó chỉ áp dụng cho những sản phẩm đã được đặt trước đó. Nói cách khác, giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh được tích toán và chỉ được gửi với một sản phẩm.

Phạm vi cấp sản phẩm có thể được thiết lập cho thứ nguyên tùy chỉnh chỉ khi bạn đã thực hiện đo lường thương mại điện tử trên trang web.

 

 

Tóm lại, phạm vi xác định giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh được tính toán và gửi đi.

Phân loại các thứ nguyên theo phạm vi scope

GA dimension có thể được phân chia cụ thể trong 4 mục thuộc scope dưới đây:

 

 1. Hit-level dimensions
 2. Session-level dimensions
 3. User-level dimensions
 4. Product-level dimensions

 

#1 Hit-level dimensions

Một hit-level dimension trong GA là một loại dimension có phạm vi cấp 'Hit'. Đây có thể là predefined hoặc custom dimension. Dưới đây là một số ví dụ về predefined hit-level dimensions:

 • Page
 • Page Title
 • Page Path Level 1
 • Landing Page
 • Search Term
 • Event Category

Một hit-level custom dimension được sử dụng khi:

 • Bạn chỉ muốn liên kết giá trị của thứ nguyên tùy chỉnh với một Hit đã được gửi đi.
 • Giá trị của dimension sẽ thay đổi đối với mỗi Hit.

 

Trong trường hợp hit-level custom dimension, giá trị của custom dimension được tính toán và gửi đi đối với mỗi Hit.

 

Ví dụ, để gửi giá trị của một hit-level custom dimension với một pageview hit trong Analytics.js:

 

Dimension là gì trong google analytics

Trong đoạn mã trên, dimension1 là một index liên kết với mỗi custom dimension, và giá trị của dimension có thể thay đổi.

 

#2 Session-level dimensions

Session-level dimension là thứ nguyên có phạm vi ở cấp phiên. Một session-level dimension có thể là predefined hoặc custom.

Một số ví dụ về predefined session-level dimensions:

 • Source / medium
 • Source
 • Medium
 • Keyword
 • Query

Sử dụng một session-level dimension khi:

 • Bạn muốn liên kết giá trị custom dimension với tất cả hit trong phiên hiện tại.
 • Giá trị dimension không thay đổi cho mỗi hit.

 

Dimension là gì trong google analytics - khái niệm này đã được chúng tôi cung cấp cho bạn qua bài viết bên trên. Dimension là một yếu tố quan trọng trong Google Analytics, giúp bạn khai thác và tối ưu hóa dữ liệu web một cách hiệu quả. Nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề gì liên quan đến Marketing online nói chung và google analytics nói riêng, hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi trên ứng dụng Askany ngay hôm nay.

Tôi là Tô Lãm với hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT, Business Analyst, Data Analyst, Tracking,... cho rất nhiều doanh nghiệp SME. Tôi tốt nghiệp trường Công nghệ Thông tin cùng với kỹ năng và kiến thức trau dồi của mình, tôi mong muốn được chia sẻ các thông tin hữu ích dến với người đọc thông qua các bài viết trên Topchuyengia, mọi người hãy follow mình nhé.

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng