Tổng hợp luật chứng khoán mới nhất nhà đầu tư nên biết

Tổng hợp luật chứng khoán mới nhất nhà đầu tư nên biết

20/06/2024

1358

0

Chia sẻ lên Facebook
Tổng hợp luật chứng khoán mới nhất nhà đầu tư nên biết

Luật chứng khoán mới nhất có những điều lệ nào? Kể từ 01/01/2021, chính phủ đã thay đổi một số quy định trong luật chứng khoán, tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ sự đổi mới này, điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giao dịch trên các sàn HOSE hoặc HNX. Vì vậy, trong bài viết sau đây, Topchuyengia sẽ tổng hợp lại tất cả các điểm đáng chú ý nhất trong bộ luật chứng khoán Việt Nam mới nhất hiện nay.

Điều kiện, cơ hội trở thành công ty đại chúng

luật chứng khoán mới nhất
Điều kiện, cơ hội trở thành công ty đại chúng

Thay đổi đầu tiên trong luật chứng khoán mới nhất - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể là quy định về các điều kiện và cơ hội để một công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng. Cụ thể, điều luật này quy định cách để được phép thành công ty đại chúng là thỏa một trong hai trường hợp sau:

 • Mức vốn điều lệ đã góp của công ty cổ phần đó là từ 30 tỷ đồng trở lên và ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ ít nhất 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 • Công ty cổ phần đó đã thành công trong việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đúng theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

So với bộ luật cũ, thì bộ luật chứng khoán mới nhất đã bãi bỏ đi điều kiện là công ty cổ phần muốn thành công ty đại chúng phải được Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán niêm yết cổ phiếu của mình.

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

luật chứng khoán mới nhất
Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Bộ luật chứng khoán mới nhất cũng đã sửa lại các quy định về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể, luật mới quy định rõ hơn về các điều kiện và trường hợp cho việc chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu của một công ty cổ phần và việc bán thêm của một công ty đại chúng.
 

Quy định được sửa lại là Điều 15 của Luật Chứng khoán. Theo đó:

 • Mức vốn điều lệ đã góp quy định tại thời điểm đăng ký chào bán được sửa lại từ 10 tỷ đồng thành từ 30 tỷ đồng trở lên.
 • Số năm kinh doanh phải có lãi liên tục trước năm đăng ký chào bán được sửa lại từ 1 năm thành 2 năm.
 • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết thuộc về 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn là ít nhất 15%. Nếu công ty có vốn điều lệ từ 1000 tỷ đồng, số cổ phiếu có quyền tự quyết theo yêu cầu là ít nhất 10%.
 • Số vốn điều lệ mà cổ đông lớn nắm giữ trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải từ 20% và phải giữ như vậy trong ít nhất 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 • Công ty đó hiện không nằm trong diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc chưa được xóa án tích về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước đó.
 • Phải được tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng bởi một công ty chứng khoán hợp pháp, trừ khi công ty phát hành cũng là một công ty chứng khoán.
 • Thời gian thực hiện niêm yết hoặc đăng ký để giao dịch cổ phiếu trên các hệ thống sàn chứng khoán tại Việt Nam được sửa lại từ 1 năm sau khi kết thúc đợt chào bán thành ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
 • Công ty đó phải có một tài khoản riêng được phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán.
 • Đại hội đồng cổ đông phải thông qua một phương án về việc phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đó là những quy định mới nhất về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo bộ luật chứng khoán 2019. Đây là các đợt chào bán được các nhà đầu tư đón chờ nhất. Nếu muốn bắt kịp cơn sóng này, bạn sẽ cần đến sự tư vấn từ các chuyên gia đi trước. Họ đã có kinh nghiệm lâu năm rồi nên sẽ dễ dàng cho bạn biết khi nào nên tham gia mua chứng khoán. Để kết nối với các chuyên gia chứng khoán nhanh nhất, hãy sử dụng ứng dụng Askany, nền tảng nhận tư vấn từ chuyên gia hàng đầu hiện nay.

Quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ

luật chứng khoán mới nhất
Quy định chào bán chứng khoán riêng lẻ

Ngoài những quy định chào bán cổ phiếu ra công chúng ở trên, bộ luật chứng khoán mới nhất cũng quy định lại về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ của các công ty. Cụ thể, khoản 20 Điều 4 của bộ luật mới này quy định về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ theo những phương thức như sau:

 • Số nhà đầu tư được chào bán tối đa là 100 người, không bao gồm những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 • Quy định mới cho phép sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet để chào bán chứng khoán riêng lẻ, khác với luật chứng khoán cũ là không cho phép.
 • Trong trường hợp công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, các đối tượng được phép tham gia đợt chào bán này chỉ gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 • Thay đổi và bổ sung thời hạn công ty đại chúng được phép chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ lẫn trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ thành tối thiểu 3 năm đối với các nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm đối với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời hạn được tính từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ những trường hợp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chuyển nhượng với nhau hoặc thi hành việc chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án, Trọng tài hoặc họ được thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.

Đó là những quy định mới nhất về việc chào bán chứng khoán, làm sao để mua cổ phiếu lẻ theo bộ luật chứng khoán 2019. Nếu cần tìm hiểu nhiều hơn về việc mua cổ phiếu trong các đợt phát hành riêng lẻ này, bạn nên nhờ các chuyên gia chứng khoán đến từ ứng dụng Askany hướng dẫn cho bạn. Họ là những nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường, vì thế họ có thể đảm bảo mang tới những lời khuyên tốt nhất dành cho bạn.

Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài trong công ty đại chúng

luật chứng khoán mới nhất
Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài trong công ty đại chúng

Thay đổi thứ tư của bộ luật chứng khoán mới nhất được thực hiện nhằm mục đích thu hút thêm vốn đầu tư từ nước ngoài. Bộ luật mới sẽ đưa ra các quy định chi tiết và cụ thể hơn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư chứng khoán đối với những nhà đầu tư nước ngoài hay tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 

Các điều kiện mới sẽ mở ra một thị trường rộng mở hơn cho những nhà đầu tư nước ngoài mà vẫn đảm bảo một nền kinh tế phát triển. Từ đó lấy cơ sở cho việc đàm phán và ký kết các thỏa thuận quốc tế của các Bộ, Ngành khác nhau.

Quy định của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

luật chứng khoán mới nhất
Quy định của sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Bộ luật chứng khoán mới nhất đặt ra quy định mới là Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con là cơ sở duy nhất được Nhà Nước cho phép tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Thay đổi này là để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quy định cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

luật chứng khoán mới nhất
Quy định cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

Thay đổi cuối cùng là các quy định về việc đăng ký Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi được cấp phép thì tổ chức kinh doanh chứng khoán đó phải đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bài viết trên đây đã tổng hợp đầy đủ các quy định trong luật chứng khoán mới nhất tại Việt Nam. Nhìn chung, khi tham gia đầu tư, bạn cần nắm rõ luật để tránh bị thua lỗ cũng như xảy ra các sai phạm không đáng có. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm đến một chuyên gia chứng khoán giỏi tại Askany cố vấn cho mình về các quyết định mua bán phù hợp mà an toàn nhất. 

Tôi là Việt Lê - tôi là một tác giả chuyên viết về các lĩnh vực đầu tư kinh doanh và đã có rất nhiều dự án viết cho các mảng như MMO, kinh doanh tài chính, chứng khoán. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn của mình. Các bài viết của tôi chắc chắn sẽ giúp bạn có vốn kiến thức và kỹ năng kiếm tiền hữu ích và hiệu quả nhất

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng