NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT

19/10/2021

1299

0

Chia sẻ lên Facebook
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI NHẤT

Luật hình sự mới nhất là một bộ luật có những quy định vô cùng chặt chẽ trong hệ thống pháp luật nước ta. Có thể nói rằng luật hình sự là một công cụ quan trọng trong việc ngăn ngừa và phòng chống tội phạm. Luật hình sự có vai trò rất lớn trong việc giữ gìn, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ các lợi ích của người dân, nêu rõ các quyền của con người, bảo vệ sự bình đẳng giữa mỗi người với nhau, không phân biệt đối xử. Ngoài ra, luật hình sự còn giáo dục mỗi người nên có những hành vi tuân thủ pháp luật. Để hiểu rõ hơn về những điều chỉnh trong bộ luật hình sự 2014 có gì thay đổi, hãy để topchuyengia.vn tư vấn cho bạn nhé...

Trách nhiệm của các bên được quy định như thế nào trong bộ luật hình sự

Trong bộ luật hình sự mới nhất, trách nhiệm của các bên được quy định cụ thể như sau:
Trong bộ luật hình sự mới nhất, trách nhiệm của các bên được quy định cụ thể như sau:

Tư vấn luật hình sự về những ai sẽ cần phải trách nhiệm trước pháp luật:

 • Mọi người dân, cơ quan chức năng có thẩm quyền đều có trách nhiệm trong việc phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. 
 • Các cơ quan công an, các viện kiểm sát nhân dân , các tòa án nhân dân có trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giúp đỡ các cơ quan Nhà nước khác trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ngoài ra, các cơ quan đó còn phải giáo dục và giám sát các tội phạm trong cộng đồng.
 • Các cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền người của mình nâng cao cảnh giác, ý thức của mình trong việc bảo vệ pháp luật, phải nhanh chóng nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lí kịp thời với những đối tượng có hành vi phạm tội.
 • Đối với mọi công dân phải luôn có trách nhiệm chấp hành đúng mọi quy định mà pháp luật nêu ra.

Những nguyên tắc xử lí với các hành vi phạm tội được Bộ luật hình sự quy định như thế nào?

Nguyên tắc xử lý đối với các hành vi phạm tội được Bộ luật hình sự mới nhất chia cụ thể cho chủ thể là cá nhân phạm tội và chủ thể là pháp nhân phạm tội. 
Nguyên tắc xử lý đối với các hành vi phạm tội được Bộ luật hình sự mới nhất chia cụ thể cho chủ thể là cá nhân phạm tội và chủ thể là pháp nhân phạm tội. 

Đối với người phạm tội

 • Mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện kịp thời, đồng thời phải được xử lí công minh theo quy định của pháp luật.
 • Mọi người phạm tội đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà không phân biệt dù là giới tính, dân tộc nào đi chăng nữa.
 • Nghiêm trị đối với những tội phạm mà có những hành vi phạm tội nguy hiểm, chống đối với lực lượng chức năng, lợi dụng chức quyền, quyền hạn để phạm tội.
 • Trừng trị nghiêm khắc với những tội phạm có các thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, cố ý gây nên các hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó sẽ khoan hồng với những đối tượng tự thú, biết lỗi của bản thân, ăn năn, hối lỗi,..
 • Với những trường hợp lần đầu phạm lỗi nhưng ít nghiêm trọng thì bộ luật hình sự hiện hành cũng có quy định rằng sẽ có những án phạt nhẹ hơn thì giao họ cho các cơ quan, gia đình giám sát giáo dục.
 • Với những trường hợp phạm lỗi nặng hơn và bị phạt tù thì người phạm tội phải chấp hành hình phạt tại các cơ sở giam giữ, phải lao động đồng thời học tập để trở thành người có ích cho xã hội. Trong thời gian đó nếu chấp hành tốt họ sẽ được xem xét để ra tù trước thời hạn có điều kiện hoặc là sẽ được giám án phạt.
 • Những đối tượng khi chấp hành xong án phạt xong sẽ được tạo điều kiện để có việc làm, hòa nhập với cộng đồng nếu họ có ý thức trách nhiệm sống tốt thì sẽ được pháp luật xem xét mà xóa án phạt.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội

 • Mọi hành vi phạm tội mà do pháp nhân thương mại gây ra cần được phát hiện kịp thời và xử lí nhanh chóng bằng pháp luật.
 • Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử với bất kì trường hợp nào.
 • Trừng trị thích đáng với các pháp nhân thương mại phạm tội một cách tinh vi, có tổ chức gây nên những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 • Pháp luật sẽ khoan hồng với những trường hợp biết tích cực phối hợp điều tra, tự nguyện sửa chữa và bồi thường thiệt hại.

Những loại tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự

 • Dựa vào các tính chất và mức độ nguy hiểm mà các tội phạm gây ra mà Bộ luật hình sự 2014 sửa đổi bổ sung đã quy định và chia thành bốn loại như sau: 
 • Trường hợp đầu tiên là về loại tội phạm ít nghiêm trọng. Đối tượng tội phạm này có tính chất phạm tội và gây nguy hiểm cho xã hội không lớn và mức phạt cao nhất là phạt tiền, phạt cải tạo hoặc phạt tù đến 3 năm.
 • Trường hợp thứ hai là tội phạm nghiêm trọng, đối với loại tội phạm này thì khi phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội ở mức lớn sẽ phải chịu hình phạt ở mức cao nhất do Bộ luật hình sự quy định là từ trên 3 năm đến 7 năm tù.
 • Trường hợp thứ ba là tội phạm rất nghiêm trọng, họ đã gây ra nguy hiểm rất lớn cho xã hội và được Bộ luật dân sự quy định án phạt cao nhất là từ trên 7 năm tù đến 15 năm tù.
 • Trường hợp thứ tư là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đây là loại tội phạm gây ra mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn cho xã hội và họ phải chịu hình phạt, hình phạt cao nhất mà Luật hình sự quy định là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Như vậy, với việc phân loại các mức độ của tội phạm cho chúng ta thấy được rằng việc vi phạm pháp luật sẽ được trừng trị một cách đúng đắn dựa trên các quy định của pháp luật, sẽ bình đẳng mà không phân biệt đối với bất kì đối tượng nào.
Như vậy, với việc phân loại các mức độ của tội phạm cho chúng ta thấy được rằng việc vi phạm pháp luật sẽ được trừng trị một cách đúng đắn dựa trên các quy định của pháp luật, sẽ bình đẳng mà không phân biệt đối với bất kì đối tượng nào.

 

Những trường hợp nào được cho là vô ý, cố ý phạm tội

Trường hợp vô ý phạm tội

 • Người phạm tội lường trước được những nguy hiểm mà mình gây ra cho xã hội nhưng lại cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.
 • Người phạm tội lại không thấy trước được những nguy hiểm về việc mình gây ra cho xã hội, dù rằng phải thấy trước hoặc hậu quả đó có thể nhìn thấy trước được.
 • Ví du cụ thể như: luật hình sự cố ý gây thương tích, luật hình sự buôn bán ma túy,...

Trường hợp cố ý phạm tội

 • Người phạm tội biết trước được những hành vi của mình sẽ gây nguy hiểm cho xã hội những vẫn cố tình mong muốn nó xảy ra. 
 • Người phạm tội nhận thức được rõ các việc làm của mình gây nguy hại đến cho xã hội, tuy không mong muốn nó xảy ra nhưng lại có ý thức là để mặc cho hậu quả đó xảy ra.

Dù là trường hợp phạm tội nào đi chăng nữa thì đã phạm tội thì chế tài của Bộ luật hình sự mới nhất vẫn sẽ trừng trị một cách đúng đắn, không bỏ sót bất kì đối tượng, trường hợp nào.

Các căn cứ nào trong bộ luật hình sự mà người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

 • Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự sẽ dựa vào các căn cứ sau đậy: 
 • Khi được công an, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhưng do có sự thay đổi của các chính sách pháp luật làm cho các hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa.
 • Khi có được quyết định đại xá sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. 
 • Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp sau đây:
 • Khi tiến hành điều tra, truy tố do sự chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa.
 • Khi tiến hành điều tra, truy tố thì người phạm tội bị mắc bệnh hiểm nghèo không còn gây nguy hại cho xã hội được nữa.
 • Người phạm tội lại tự thú khai nhận, có những hành vi hối lỗi và giúp cho việc điều tra trở nên thuận lợi hơn, có những đóng góp, cống hiến đặc biệt được Nhà nước và xã hội công nhận.
 • Người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản của người khác và được chính người bị hại hoặc những người đại diện cho người bị hại đứng ra hòa giải và đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự cho người tội phạm.

KẾT LUẬN:

Nhìn chung, Bộ luật hình sự mới nhất nước ta có những quy định rất rõ ràng để trừng trị những đối tượng phạm tội. Pháp luật sẽ không bỏ qua cho bất kì ai, bất kì hành vi nào mà gây nguy hiểm cho xã hội. Bộ luật hình sự cũng giúp cho mỗi chúng ta nhìn nhận cụ thể hơn và bộ luật cũng giáo dục mỗi người nên có ý thức tốt hơn về việc chấp hành pháp luật, đừng để vì một phút lầm lỡ mà ân hận cả đời để rồi mang niềm đau cho người thân, gia đình. Chúng tôi biết rằng với những gì được nêu trong bài viết này có thể các bạn sẽ vẫn còn nhiều thắc mắc, nếu vậy thì hãy liên hệ với các chuyên gia trong topchuyengia.vn để được tư vấn luật - giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Tôi là Hoàng Thi - với niềm đam mê trong lĩnh vực về luật pháp như luật hôn nhân, luật dân sự, luật đất đai, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án tư vấn luật hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được và bạn có thể theo dõi để nâng cao vốn am hiểu về luật của mình
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng