TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM
Việt Lê

13/10/2021

756

0

Chia sẻ lên Facebook
TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH MỚI NHẤT TẠI VIỆT NAM

Topchuyengia.vn giới thiệu và tóm tắt lại cho bạn những điểm thay đổi trong luật hôn nhân gia đình mới nhấtTrong kỳ họp lần thứ 7 của Quốc hội nhà nước CHXH-CHVN khóa XIII vào tháng 6/2014 đã tiến hành sửa đổi và bổ sung những hạn chế trước đó của luật Hôn nhân - Gia đình (năm 2000). Để được tư vấn kỹ hơn về những điều khoản nằm trong luật bạn có thể chọn một trong những học viên từ học viện tư pháp, giảng viên luật,... được các luật sư hôn nhân gia đình giới thiệu trong danh sách dưới đây:

Trong luật hôn nhân gia đình mới nhất bao gồm 9 chương - 133 điều nói về quy định chế hôn nhân và gia đình tại Việt Nam, các chuẩn mực về pháp lý trong cách cư xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau, cùng với đó là trách nhiệm đến từ cá nhân, tổ chức, chính phủ và xã hội trong việc xây dựng - củng cố hệ thống luật Hôn nhân - Gia đình. Về cơ bản luật (2014) kế thừa những nguyên tắc cơ bản của luật (2000); sửa đổi các quy định bất cập và không còn phù hợp và những hạn chế trong việc thi hành án; bổ sung các quy định mới để giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong thời đại mới.

Luật hôn nhân gia đình mới nhất đang hiện hành

Nội dung về luật hôn nhân gia đình ở Việt Nam mới nhất:

Chương 1: Những quy định chung

 

Gồm 7 điều luật bao gồm: phạm vi được sửa đổi, các nguyên tắc ứng xử cơ bản trong mối quan hệ HN-GĐ, ý nghĩa các từ ngữ, trách nhiệm từ các bên, các hành động bảo vệ quyền HN-GĐ và khi áp dụng tập quán.

 

Trong chương này, được bổ sung thêm về ý nghĩa các từ ngữ như :” kết hôn giả tạo”, “mang thai hộ vì mục đích nhân đạo”, “chung sống như vợ chồng”,...

 

Luật (2000) ở chương 1 chỉ quy định 5 khoản cấm nhưng luật mới đã bổ sung thêm các hành vi sau: mua bán người, mang thai hộ vì mục đích thương mại, bạo lực gia đình,...

Chương 2: Kết hôn

 

Gồm 9 điều, bắt đầu từ điều 8 đến điều 16: nêu rõ điều kiện để hai bên tiến tới hôn nhân và giải quyết các vấn đề kết hôn từ nhiều trường hợp khác nhau

 

Các điều khoản được sửa đổi và bổ sung chương 2 bao gồm:

 

Điều kiện để tiến tới kết hôn 

  • Điều 8, khoản 1: “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”

->Ở luật năm 2000 quy định nam vừa bước qua tuổi 20 và nữ 18 thì đã có thể kết hôn, nhưng ở luật hiện hành buộc đối tượng phải đủ số tuổi mới có tiến hành hôn nhân. Việc thay đổi này nhằm thống nhất số tuổi với luật Dân sự và luật Tố tụng dân sự. Vì trong luật Dân sự người chưa đủ 18 tuổi có nghĩa họ chưa thành niên và khi thực hiện các xác lập hoặc thực hiện giao dịch dân sự cần được đồng ý từ người giám hộ. Và luật Tố tụng dân sự thì đối tượng phải đủ 18 tuổi mới có đầy đủ năng lực để thực hiện hành vi tố tụng dân sự.

Nếu như theo luật cũ sẽ tạo sự không thống nhất giữa các bộ luật, từ đó rất dễ có những kẻ sử dụng kẽ hở làm những trái pháp luật.

  • Điều 8, khoản 2: “ Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”

->Việc sửa đổi này cho thấy sự tiến bộ nhỏ trong bộ máy lập pháp Việt Nam, vì như luật cũ thì những đồng tính bị cấm kết hôn tại Việt Nam. Cho nên, những đồng tính hiện nay có thể kết hôn với nhau nhưng họ sẽ không được pháp luật bảo vệ trước những xung đột có thể xảy ra trong hôn nhân.

 

Vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn

 

_ Đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền thực hiện luật HN - GĐ và hộ tịch.

 

_ Kết hôn nếu không đăng kí theo quy định thì sẽ không giá trị về mặt pháp lý.

 

_ Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại mối quan hệ hôn nhân phải đăng ký lại.

 

_ Ngoài ra, việc đăng kí kết hôn nếu như không đúng với quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thu hồi hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn, tiếp đó có thể yêu cầu đi đăng ký lại tại cơ quan có thẩm quyền.

 

_ Ngoài ra, ở phần này có bổ sung thêm điều số 14, 15 và 16 với nội dung sau:

  • Điều 14: Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
  • Điều 15: Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
  • Điều 16: Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

luật hôn nhân gia đình mới nhất đã được cập nhật

Chương 3: Quan hệ vợ chồng

 

Bao gồm 34 điều luật được phân thành 3 mục , bắt đầu từ điều 17 đến điều 50. Quy định quyền thân nhân cho vợ chồng, đại diện về mặt pháp lý và tài sản của hai vợ chồng.

 

Dưới đây các điều luật được sửa đổi và bổ tại chương 3:

  • Điều 19: Tình nghĩa vợ chồng

Khoản 1: Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình

 

Khoản 2: Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

  • Điều 33 khoản 1: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Điều 35 khoản 2: Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình

  • Điều 36: Tài sản chung được đưa vào kinh doanh

Chương 4: Chấm dứt hôn nhân

 

Bao gồm 16 điều luật được phân thành 2 mục , bắt đầu từ điều 51 đến điều 66. Nói về các điều cần giải quyết và thủ tục khi ly hôn

  • Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

Khoản 1: Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

 

Khoản 2: Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

 

Khoản 3: Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

-> Điểm thêm mới của Luật (2014) là bổ sung thêm đối tượng ngoài vợ -chồng ra để giải trừ hôn phối.

 

Bên cạnh đó còn một số điểm bổ sung trong các điều luật hôn nhân gia đình để phù hợp với thời đại như:

 

_ Sau khi giải trừ hôn phối, người và người chồng đều có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ dưới vị thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động.

 

_ Thỏa thuận về việc ai sẽ người trực tiếp giám hộ cho con sau khi ly hôn; trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án sẽ người phán xử xem ai sẽ người giám hộ cho trẻ dựa trên đặt lợi ích cho việc phát triển của trẻ lên hàng đầu. Nếu trẻ đủ 7 tuổi sẽ dựa vào nguyện vọng của trẻ để phán quyết xem ai sẽ người nuôi.

 

_ Nếu trẻ dưới 36 tháng tuổi sẽ trực tiếp giao mẹ nuôi dưỡng, trừ trường hợp bất khả kháng khiến người mẹ không có đủ năng lực trong việc nuôi dạy trẻ hoặc cả hai vợ chồng có thỏa thuận phù hợp với trẻ hơn.

 

luật hôn nhân gia đình mới nhất cần phải chú ý
 

Bạn có thể xem các viết về mảng luật khác tại tư vấn luật của Topchuyengia.vn

Mặc dù còn 5 chương nữa trọng hệ thống luật nhưng đây 4 chương quan trọng trong việc bạn tạo ra hôn nhân và giải quyết mâu thuẫn bằng việc ly hôn. Ở các chương là điều luật bổ trợ và làm rõ vấn đề cho 4 chương đầu tiên. Cho nên Topchuyengia sẽ chỉ giới thiệu cho bạn luật hôn nhân gia đình mới nhất dựa vào các vấn đề các trong các trường hợp phổ biến trong xã hội. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề hôn nhân không biết tâm sự hay xin lời khuyên từ ai bạn có thế nhờ các chuyên viên pháp lý, giảng viên ngành luật tư vấn.

Bình luận
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng