TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NHẬN 1 LẦN VÀ NHỮNG AI ĐƯỢC NHẬN?

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NHẬN 1 LẦN VÀ NHỮNG AI ĐƯỢC NHẬN?

15/10/2021

1309

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NHẬN 1 LẦN VÀ NHỮNG AI ĐƯỢC NHẬN?

Luật bảo hiểm xã hội nhận 1 lần là những người tham gia BHXH khi có yêu cầu sẽ được giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần. Đây là khoảng bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ nghỉ thai sản, ốm đau, hết tuổi lao động hoặc qua đời, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Như với lương hưu thay vì chờ đủ tuổi lĩnh lương hưu thì người tham gia bảo hiểm xã hội có thể đăng kí nhận bảo hiểm xã hội 1 lần. Những thông tin này có quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội nhưng không phải ai cũng nắm rõ loại hình bảo hiểm này. Topchuyengia.vn cùng các chuyên gia bảo hiểm sẽ giải đáp trong bài viết này....

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo Luật BHXH

Hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần
Hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Người lao động có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần nếu thuộc trong các trường hợp sau theo quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13:

 • Người chưa đủ thời gian đóng 20 năm BHXH nhưng đã đủ tuổi hưởng lương hưu
 • Lao động nữ nghỉ việc khi chưa đủ thời gian đóng 15 năm BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện mà hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn nhưng đã đủ tuổi nghỉ hưu
 • Người Việt Nam ra nước ngoài định cư
 • Mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế như ung thư, bại liệt, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, xơ gan cổ chướng và các bệnh khác đã được quy định
 • Công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc  nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu
 • Chưa đủ thời gian tham gia đóng 20 năm BHXH mà sau 1 năm nghỉ việc hoặc 1 năm không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần 

Bảo hiểm xã hội một lần
Bảo hiểm xã hội một lần

Đối tượng đóng BHXH bắt buộc

Đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc, cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH, được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, cứ mỗi năm được tính bằng:

 • Những năm đóng trước 2014 cách tính là 1.5 tháng mức bình quân tiền lương (MBQTL) tháng đóng BHXH 
 • Những năm từ 2014 trở đi, cách tính là 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 

Công thức tính số tiền bảo hiểm xã hội được xác định:

Mức hưởng = (1.5 x MBQTL x thời gian đóng BHXH trước 2014) + (2 x MBQTL x thời gian đóng BHXH sau 2014)

Trong đó:

 • Nếu lẻ thời gian đóng BHXH từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là ½ năm, bắt đầu từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 11 thì được tính là 1 năm
 • Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ trước 01/01/2014 thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi
 • MBQTL: kí hiệu cho mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

MBQTL = ( Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH

Lưu ý: Người có đủ thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm mức hưởng BHXH 1 lần tính bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH. Tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Bạn cũng có thể xem thêm các tính mức bình quân tiền lương tại luật bải hiểm xã hội cho người lao động, để biết xem mình thuộc vào trường hợp nào.

 

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Đối với người lao động tham gia đóng BHXH tự nguyện, cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần dựa trên số năm đã đóng BHXH, được quy định tại Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Mức hưởng = (1,5 x MBQTN x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x MBQTN x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014) - Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (*)

Trong đó:

 • Nếu lẻ thời gian đóng BHXH từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là ½ năm, bắt đầu từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 11 thì được tính là 1 năm
 • Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ trước 01/01/2014 thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi
 • (*) Trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế như ung thư, bại liệt, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, xơ gan cổ chướng và các bệnh khác đã được quy định không bị trừ số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện
 • MBQTN kí hiệu cho mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH
 • Áp dụng từ 01/01/2018 số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng BHXH tự nguyện và được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn x 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác)

MBQTN = (Số tháng đóng BHXH x Thu nhập tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH

Lưu ý:  Người có đủ thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm mức hưởng BHXH 1 lần tính bằng 22% các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH, trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng. Tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Để tìm hiểu kỹ hơn về luật BHXH bạn hãy đọc bài viết tư vấn luật bảo hiểm xã hội của Topchuyengia.vn, trong bài viết chúng tôi đã tóm tắt các vấn đề chính trong luật và những thắc mắc mọi người thường quan tâm đến.

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần theo Luật BHXH

Tư vấn luật về hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội 1 lần người tham gia bảo hiểm phải làm hồ sơ yêu cầu, được quy định tại Quyết định 222/QĐ-BHXH ban hành ngày 25/02/2021:

 • Sổ BHXH (bản chính)
 • Đơn đề nghị theo Mẫu số 14-HSB (bản chính)
 • Đối với người Việt Nam ra nước ngoài định cư thì phải nộp Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam (bản sao) hoặc bản dịch tiếng Việt một trong các giấy tờ sau (phải được chứng thực hoặc công chứng):
 • Hộ chiếu (do nước ngoài cấp)
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài
 • Giấy tờ xác nhận người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; thẻ cư trú hoặc giấy tờ xác nhận cư trú, thời hạn từ 5 năm trở lên được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp
 •  Trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế như ung thư, bại liệt, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, xơ gan cổ chướng thì cần thêm tóm tắt/trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; Nếu là các bệnh khác theo quy định thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được từ 81% trở lên.
 • Thanh toán phí giám định y khoa thì cần hóa đơn, chứng từ thu phí giám định và bảng kê các nội dung giám định (bản chính) của các cơ sở giám định y khoa
 • Đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007, có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ bảo hiểm xã hội không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực thì cần Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) (bản chính)
Hồ sơ yêu cầu hưởng BHXH 1 lần
Hồ sơ yêu cầu hưởng BHXH 1 lần

Nếu bạn có người thân về hưu trước tuổi thì bạn hãy nên xem bài viết về luật bảo hiểm xã hội nghỉ hưu trước tuổi, để nắm rõ được những quyền lợi của mình nhé.

Thời gian giải quyết hồ sơ BHXH 1 lần theo Luật BHXH

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quyết định 222/QĐ-BHXH, tối đa là 5 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ đầy đủ:

Kết quả giải quyết người lao động nhận gồm:

 • Hồ sơ, giấy tờ theo hình thức đã đăng ký
 • Trợ tiếp tại cơ quan BHXH
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Qua giao dịch điện tử
 • Khoản tiền trợ cấp theo quy định

- Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);

- Tiền trợ cấp:

 • Trợ tiếp tại cơ quan BHXH
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Qua giao dịch điện tử như tài khoản cá nhân
 • Trường hợp ủy quyền cho người khác phải có Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính) hoặc thực hiện theo thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp”

Hộp hồ sơ yêu cầu hưởng BHXH 1 lần ở đâu?

Người lao động tham gia BHXH có yêu cầu hưởng chế độ BHXH một lần, thì nộp hồ sơ tại: cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan BHXH tỉnh (trong trường hợp BHXH được phân cấp giải quyết hưởng BHXH 1 lần) tại nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)

KẾT LUẬN


Trên đây là những thông tin về Luật bảo hiểm xã hội nhận 1 lần. BHXH là một trong những chính sách an sinh lâu dài của đất nước ta. Tuy nhiên, người lao động khi đã hưởng chế độ 1 lần sẽ mất đi cơ hội hưởng lương hưu vì không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH. Vì thế người tham gia nên cân nhắc việc nhận BHXH 1 lần. Người lao động khi đã nhận BHXH 1 lần sẽ không được cộng nối thời gian đóng BHXH mà tính thành thời gian đóng BHXH mới trong lần tiếp theo. Trường hợp người tham gia chưa nhận BHXH 1 lần nhưng không đủ điều kiện đóng tiếp tục thì có thể bảo lưu thời gian, sau khi tiếp tục đóng sẽ được cộng nối tiếp thời gian trước đó đã đóng. Trong thời gian bảo lưu nếu người tham gia không may qua đời thì gia đình, người thân được hưởng trợ cấp mai táng, tử tuất. Nếu bạn muốn phân tích kỹ hơn về các trường hợp nhận và quyền lợi của BHXH 1 lần thì các chuyên gia lĩnh vực tài chính bảo hiểm mà topchuyengia.vn đề xuát cho bạn sẽ hỗ trợ bạn giải đáp trực tiếp, tư vấn 1:1 từng trường hợp cụ thể.

Tôi là Hoàng Thi - với niềm đam mê trong lĩnh vực về luật pháp như luật hôn nhân, luật dân sự, luật đất đai, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án tư vấn luật hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được và bạn có thể theo dõi để nâng cao vốn am hiểu về luật của mình
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng