TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, QUYỀN LỢI VÀ NHỮNG THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, QUYỀN LỢI VÀ NHỮNG THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT

15/10/2021

1732

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, QUYỀN LỢI VÀ NHỮNG THÔNG TIN BẠN CẦN BIẾT

luật bảo hiểm xã hội cho người lao động là hình thức bảo hiểm bắt buộc, do Nhà nước tổ chức. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động có nhiều quyền lợi, vì bảo hiểm chính là chính sách an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội cho người lao động như chiếc phao cứu sinh, hỗ trợ kịp thời cho người dân trong những lúc khó khăn như ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong thời kì thai sản hay suy giảm sức lao động khi về già. Những lúc nguồn thu nhập bị giảm hay mất đi vì nghỉ việc tạm thời, hoặc vĩnh viễn thì bảo hiểm xã hội sẽ trích quỹ hỗ trợ cho người tham gia tùy chế độ. Để biết thêm về BHXH cho người lao động như thế nào cùng topchuyengia.vn tìm hiểu.

Quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH cho người lao động

Quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội
Quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội

Quyền lợi khi tham gia BHXH cho người lao động

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định tại Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, gồm những quyền lợi cụ thể sau:

 • Hưởng các chế độ theo Luật BHXH
 • Được nhận lương hưu và trợ cấp đầy đủ, kịp thời khi đến tuổi
 • Được cấp và quản lý sổ BHXH, nhận lại sổ khi không còn làm việc
 • Được giám định mức suy giảm khả năng lao động và được thanh toán chi phí nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định
 • Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp như đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp thai sản, nhận con nuôi, hưởng trợ cấp chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưởng trợ cấp chế độ ốm đau
 • Khi người tham gia không đủ điều kiện thì được ủy quyền người thân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH
 • Được cung cấp thông tin về đóng BHXH theo định kỳ
 • Người tham gia có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện BHXH theo quy định

Ngoài ra, theo định kỳ:

 • 6 tháng 1 lần, người lao động được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng BHXH. 
 • Hàng năm, người tham gia BHXH cho người lao động được cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng BHXH.
 • Người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp tức người sử dụng lao động và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH

Trách nhiệm khi tham gia BHXH cho người lao động

Trách nhiệm khi tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, gồm những trách nhiệm cụ thể sau:

 • Đóng BHXH theo quy định của BHXH cho người lao động
 • Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ BHXH
 • Bảo quản sổ BHXH

Khi bạn không tìm kiếm được việc làm mà đã tham gia vào bảo hiểm thì xem phần luật bảo hiểm xã hội cho người thất nghiệp để biết mình làm gì để nhận trợ cấp bạn nhé.

Mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động

Mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động
Mức đóng BHXH bắt buộc.

Theo như luật bảo hiểm xã hội 2022, mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tối đa là 20 tháng lương cơ sở, tương đương với 29.8 triệu đồng

Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Theo Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động = 1% tiền lương tháng của người lao động tham gia BHTN

- Theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương cơ sở (tương đương 29,8 triệu đồng/tháng)

- Theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương tối thiểu vùng

Mức đóng Bảo hiểm y tế cho người lao động

Theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH mức đóng Bảo hiểm y tế cho người lao động hàng tháng tổng = 4.5% mức tiền lương tháng. Trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1.5%

Theo Điều 18 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó NSDLĐ đóng 3%, NLĐ đóng 1,5%. 

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương cơ sở (tương đương 29,8 triệu đồng/tháng)

 

Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động từ 01/7/2021

Theo Nghị quyết Chính phủ ban hành mới nhất ngày 01/07/2021 về các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do yếu tố ảnh hưởng là đại dịch Covid 19. Cụ thể về việc được giảm hoặc tạm dừng đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ - BNN và quỹ hưu trí - tử tuất. Cụ thể như sau:

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm cho người lao động với những nội dung sau:

 • Từ 01/7/2021 - 30/6/2022, người lao động đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
 • Không áp dụng với đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước
 • Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm sẽ dùng để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn phòng, chống covid 19
Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm
Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm

 

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất cho người lao động

 • Dừng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ nếu doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 4/2021 và doanh nghiệp phải giảm 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với tháng 4/2021 do bị ảnh hưởng bởi covid 19

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất vì ảnh hưởng bởi dịch covid 19 trước đó, nếu đủ điều kiện vẫn được giải quyết. Tối đa tổng thời gian không quá 12 tháng.

Nếu bạn có bất điều gì khó hiểu bạn có liên hệ với các chuyên gia để được tư vấn luật.

Bảng thống kê mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động từ 01/7/2021 

Người lao động thông thường

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau-thai sản

TNLĐ-BNN

14% hoặc tạm dừng

3%

0%

1%

3%

8% hoặc tạm dừng

-

-

1%

1.5%

21% hoặc 7%

10.5% hoặc 2.5%

Tổng cộng 31.5% hoặc 9.5%

Đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

Hưu trí - tử tuất

Ốm đau - thai sản

TNLĐ - BNN (*)

Hưu trí-tử tuất

Ốm đau - thai sản

TNLĐ - BNN

14% hoặc tạm dừng

3%

0.5%

1%

3%

8% hoặc tạm dừng

-

-

1%

1.5%

21.5% hoặc 7.5%

10.5% hoặc 2.5%

Tổng cộng 32% hoặc 10%

(*) Nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì chỉ phải đóng 0,3%.

Với lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

Hưu trí - tử tuất

Ốm đau - thai sản

TNLĐ- BNN

Hưu trí - tử tuất

Ốm đau - thai sản

TNLĐ- BNN

-

3%

0%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6%

1.5%

Tổng cộng 7.5%

Lưu ý: 

 • Căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP mức áp dụng trên đây đến hết 2021 đối với lao động nước ngoài
 • Từ 01/01/2022 bổ sung mức đóng như sau:
 • Với người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất
 • Với người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Bạn cũng có thể coi phần tư vấn luật bảo hiểm xã hội để biết thêm nhiều trường hợp khác nữa.

KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin cơ bản về Luật bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu bạn muốn được giải đáp trực tiếp cụ thể trường hợp như thế nào thì danh sách các chuyên gia mà topchuyengia.vn đề xuất sẽ giúp bạn. Tại sao bạn cần họ? Đầu tiên họ là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính nên các vấn đề liên quan về Bảo hiểm xã hội họ nắm rất rõ. Thứ 2, họ là người đã tiếp xúc với nhiều vấn đề trực tiếp của người lao động và giúp họ phân tích vấn đề nên sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tiếp. Từ đó tư vấn cho bạn cũng dễ hiểu hơn so với việc đọc chữ. Liên hệ uy tín nên bạn không mất nhiều thời gian để tìm kiếm người có thể giúp mình giải đáp các vấn đề.

Tôi là Hoàng Thi - với niềm đam mê trong lĩnh vực về luật pháp như luật hôn nhân, luật dân sự, luật đất đai, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm đã từng làm việc cho nhiều dự án tư vấn luật hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp. Những bài viết tôi viết lại tại trang Top chuyên gia chính là đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn mà tôi có được và bạn có thể theo dõi để nâng cao vốn am hiểu về luật của mình
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng