Mục lục bài viết

 1. Đối tượng được hưởng BHXH Bộ quốc phòng
 2. BHXH Bộ quốc phòng chi trả như thế nào?
  1. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu và các đối tượng khác theo quy định
  2. Đối với hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ và học viên cơ yếu:
 3. Mức đóng chế độ BHXH BQP
  1. Đối tượng là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan (HSQ), binh sĩ (SQ)
  2. Đối tượng là Công nhân viên chức Quốc phòng, lao động hợp đồng đang làm việc trong Quân đội
 4. Các chế độ của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
  1. Đối với Quân nhân 
   1. Chế độ thai sản 
   2. Chế độ ốm đau
   3. Chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp
   4. Chế độ hưu trí 
   5. Chế độ tử tuất 
  2. Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
   1. Chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
   2. Chế độ ốm đau Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
   3. Chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
   4. Chế độ hưu trí Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG CÓ NHỮNG CHẾ ĐỘ DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO TẠI TPHCM?

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG CÓ NHỮNG CHẾ ĐỘ DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO TẠI TPHCM?
Hoàng Thi

01/11/2021

1209

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG CÓ NHỮNG CHẾ ĐỘ DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO TẠI TPHCM?

Luật bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng là những chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, binh sĩ, hạ sĩ quan, viên chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng đang phục vụ trong quân đội. Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng là cơ quan thuộc quản lý Bộ Quốc phòng. Bạn cần tìm hiểu về những thông tin liên quan về loại bảo hiểm xã hội này, topchuyengia.vn sẽ giải đáp về đối tượng được bảo hiểm và các chế độ của BHXH Bộ Quốc phòng.

Đối tượng được hưởng BHXH Bộ quốc phòng

Những đối tượng được hưởng Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng gồm:

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ trong Quân đội;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ đang làm nhiệm vụ trong Quân đội;
 • Người đang làm nhiệm vụ cơ yếu được hưởng lương như đối với Quân nhân, công an Nhân dân;
 • Công nhân viên chức Quốc phòng;
 • Lao động hợp đồng đang làm việc trong Quân đội;
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

BHXH Bộ quốc phòng chi trả như thế nào?

Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu và các đối tượng khác theo quy định

 • Chế độ ốm đau: chi trả các khoản trợ cấp ốm đau gồm bản thân ốm, con ốm, chi phí để dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm;
 • Bảo hiểm xã hội cho thai sản: Chi phí trợ cấp thai sản, trợ cấp 1 lần sau khi sinh hoặc nhận con nuôi, chi phí dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản;
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng các khoản chi trả như:
 • Giám định mức suy giảm khả năng lao động;
 • Trợ cấp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1 lần hoặc chi trả theo hàng tháng;
 • Chi trả phương tiện hỗ trợ đi lại, sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình;
 • Trợ cấp phục vụ;
 • Chi trả khoản trợ cấp để dưỡng thương, phục hồi sức khỏe sau khi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Đối với đối tượng qua đời do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thi Trợ cấp 1 lần ;
 • Bảo hiểm xã hội về hưu trí gồm chi trả các khoản chi phí trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần khi phục viên, BHXH 1 lần khi thôi việc và trợ cấp 1 lần đối với thời gian đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực khi nghỉ hưu, phục viên, thôi việc;
 • Chế độ tử tuất gồm chi trả các khoản trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất 1 lần và trợ cấp 1 lần đối với thời gian đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực;

Đối với hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ và học viên cơ yếu:

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và học viên cơ yếu sẽ chỉ được chi trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ tử tuất, chế độ xuất ngũ. Cụ thể như sau:

 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng:
 • Tai nạn lao động, nghề nghiệp được trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng;
 • Chi trả phương tiện hỗ trợ đi lại, sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình;
 • Trợ cấp người phục vụ;
 • Chi trả khoản trợ cấp để dưỡng thương, phục hồi sức khỏe sau khi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Đối với đối tượng qua đời do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thi Trợ cấp 1 lần;
 • Chế độ xuất ngũ được chi trả BHXH 1 lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất ngũ;
 • Chế độ tử tuất gồm chi trả các khoản trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất 1 lần;

Mức đóng chế độ BHXH BQP

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội về các mức đóng cho người lao động là sĩ quan

Đối tượng là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan (HSQ), binh sĩ (SQ)

Đối với các đối tượng là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), hạ sĩ quan (HSQ), binh sĩ (SQ) thì mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng như sau:

STT

Thời gian

Đối với SQ, QNCN

(Tiền lương)

Đối với HSQ, BS

(Mức lương tối thiểu)

Người lao động Đóng

Người sử dụng lao động Đóng

Tổng

Người lao động Đóng

Người sử dụng lao động  Đóng

Tổng

1

01/2007 - 12/2009

5%

15%

20%

0%

17%

17%

2

01/2010 - 12/2011

6%

16%

22%

0%

19%

19%

3

01/2012 - 12/2013

7%

17%

24%

0%

21%

21%

4

01/2014 -

8%

18%

26%

0%

23%

23%

Đối tượng là Công nhân viên chức Quốc phòng, lao động hợp đồng đang làm việc trong Quân đội

Đối với các đối tượng là Công nhân viên chức Quốc phòng, lao động hợp đồng đang làm việc trong Quân đội thì mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng như sau:

STT

Thời gian

Mức đóng BHXH bắt buộc

(Tiền lương)

Người lao động Đóng

Người sử dụng lao động Đóng

Tổng

1

01/2007 - 12/2009

5%

15%

20%

2

01/2010 - 12/2011

6%

16%

22%

3

01/2012 - 12/2013

7%

17%

24%

4

01/2014 -

8%

18%

26%

Các chế độ của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

Đối với Quân nhân 

Chế độ thai sản 

 • Trách nhiệm của nữ quân nhân phải thanh toán theo luật bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi sẽ được trợ cấp thai sản;
 • Thời gian nghỉ thai sản được tính từ thời gian đóng BHXH và BHYT (bảo hiểm y tế). Trong khoảng thời gian nghỉ thai sản Người lao động và Người sử dụng lao động không phải trả bảo hiểm xã hội;
 • Ngoài ra còn được trợ cấp trong quá trình khám thai, hay sảy thai, phá thai, trợ cấp sau sinh và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

Chế độ ốm đau

 • Quân nhân được nghỉ phép khi đau ốm hoặc tai nạn phải nghỉ làm (có chứng nhận của cơ sở y tế trong và ngoài quân đội) hoặc có con, nuôi con dưới 7 tuổi bị ốm mà phải nghỉ làm (có chứng nhận của cơ sở y tế trong và ngoài quân đội);
 • Thời gian nghỉ phép do ốm đau được hưởng trợ cấp, trích từ quỹ bảo hiểm xã hội từ hơn 26 ngày liên tục trở lên (tính theo ngày làm việc).  Trong khoảng thời gian nghỉ thai sản Người lao động và Người sử dụng lao động không phải trả bảo hiểm xã hội và không được tính là thời gian thanh toán bảo hiểm xã hội.

Chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp

Với chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp quân nhân được hưởng trợ cấp tai nạn lao động 1 lần hoặc hàng tháng hoặc trợ cấp bệnh nghề nghiệp và trợ cấp dịch vụ kể từ tháng hoàn thành việc điều trị và xuất viện.

Sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được cơ quan y tế giám định sự suy giảm năng lực làm việc sau khi điều trị với điều kiện y tế ổn định hoặc tái phát đã được điều trị ổn định.

Chế độ hưu trí 

 • Đối tượng được hưởng chế độ hưu trí Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng đối với quân nhân là nam từ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, đối với nữ là đủ 45 tuổi đến 50 tuổi. Đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm phục vụ trong quân đội hoặc làm việc nặng hoặc nguy hiểm, độc hại thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.
 • Nam quân nhân có đủ 25 trở lên làm việc trong quân đội và với nữ quân nhân là 20 năm.
 • Người lao động không may do rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền cao bị nhiễm HIV/AIDS, và đã đóng BHXH 2 năm trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời.

 

Chế độ tử tuất 

 • Áp dụng cho những người hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là liệt sĩ. Ngoài được hưởng được hưởng quyền lợi tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội còn được hưởng chính sách cho những người có công đảo bảo bởi ngân sách nhà nước.
 • Chế độ trợ cấp như chi phí mai táng, tuất hàng tháng hoặc tuất 1 lần, mỗi tỷ lệ sẽ có những chế độ khác nhau

Chế độ tử tuất áp dụng theo Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng cho những người hi sinh trong khi làm nhiệm vụ trong khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là liệt sĩ, ngoài việc hưởng chính sách ưu đãi cho những người có công được bảo đảm bởi ngân sách Nhà nước, vẫn được hưởng quyền lợi tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng

Chế độ thai sản của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng

 • Lao động nữ được nghỉ phép 5 lần khám thai khi mang thai, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp nếu nhà ở xa cơ quan y tế hoặc thai kỳ bệnh lý, hoặc bất thường được nghỉ 2 ngày cho 1 lần phép;
 • Thời gian nghỉ thai sản được tính từ thời gian đóng BHXH và BHYT (bảo hiểm y tế). Trong khoảng thời gian nghỉ thai sản Người lao động và Người sử dụng lao động không phải trả bảo hiểm xã hội;
 • Quyền lợi thai sản sẽ tùy vào các trường hợp như: trợ cấp thai sản để chăm sóc trước khi sinh, sảy thai, phá thai, thai chết lưu, thực hiện biện pháp tránh thai, trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi;
 • Hỗ trợ lao động nữ đi làm trước thời gian nghỉ thai sản và thời gian sau khi sinh để dưỡng sức và phục hồi sức khỏe.

Chế độ ốm đau Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng

 • Đối tượng cụ thể được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng gồm: Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc theo hợp đồng vô thời hạn, hợp đồng thời vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn 3 tháng đến dưới 12 tháng;
 • Chế độ ốm đau sẽ tùy thuộc vào bệnh ngắn hạn, bệnh dài hạn.

Chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng

 • Khi được giám định về suy giảm năng lực làm việc thời gian được hưởng quyền của chế độ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Bảo hiểm y tế Bộ quốc phòng được tính từ tháng người lao động đã điều trị xong, xuất viện lần cuối cùng để điều trị.
 • Chế độ trợ cấp 1 lần hoặc trợ cấp hàng tháng.

Chế độ hưu trí Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng

 • Đối tượng cụ thể được hưởng chế độ của Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng gồm: Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc theo hợp đồng vô thời hạn, hợp đồng thời vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn 3 tháng đến dưới 12 tháng hoặc thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng;
 • Hưởng lương hưu với 2 hình thức gồm: hưởng lương hưu khi năng lực làm việc suy giảm và hưởng lương hưu thông thường
 • Mức lương hưu được tính tùy vào chức vụ theo nhiều trường hợp: Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội 1 lần, điều chỉnh lương được trả, đình chỉ lương hưu;

Chế độ tử tuất Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng Đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng

Nếu một người đã đóng bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng dưới 15 năm, trường hợp thiếu không quá 6 tháng để thanh toán đầy đủ thì khi mất đi, người thân sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ hàng tháng, người thân sẽ đóng tiếp những tháng còn thiếu để được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bạn có thể xem thêm các mục khác như luật dân sự hoặc hình sự tại mục tư vấn luật.

KẾT LUẬN:

Trên đây là những thông tin về Luật Bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được xây dựng dành riêng cho các đối tượng phục vụ, làm việc trong Bộ quốc phòng. Nó sẽ có những điểm khác nhất định đối với BHXH thông thường, đáp ứng đúng yêu cầu và nguyện vọng cho đối tượng tham gia theo từng cấp bậc. Nếu bạn cần hiểu cốt lõi vấn đề của từng trường hợp cụ thể thì topchuyengia.vn sẽ đề xuất những chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm tài chính để tư vấn trực tiếp, tư vấn 1:1 cho bạn.

Bình luận
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng