TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NHỮNG AI MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?

TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NHỮNG AI MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?
Hằng Nguyễn

15/10/2021

1020

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NHỮNG AI MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?

Luật bảo hiểm xã hội nghỉ hưu trước tuổi dành cho những trường hợp lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần đến tuổi nhưng sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công việc thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp theo quy định đầy đủ. Kể từ 01/01/2022 chế độ nghỉ hưu trước tuổi dành cho ai, có những quy định nào xin mời các bạn cùng topchuyengia.vn tìm hiểu.

Điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động không bị suy giảm khả năng lao động

Người lao động, cán bộ, công nhân viên chức

 

Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 54 và 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là có đủ từ 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội và thuộc trong các trường hợp sau:

 • Điều kiện đáp ứng về độ tuổi với nam là đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm nghề, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, hoặc đặc biệt nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm lao động, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2022. 
 • Theo sửa đổi, bổ sung Luật BHXH 2022 nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Từ năm 2022 điều kiện tuổi nghỉ hưu sẽ thấp hơn 10 tuổi so với quy định cũ
 • Người nhiễm HIV/AIDS do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp, không quy định số tuổi
Điều kiện được hưởng lương hưu
Điều kiện được hưởng lương hưu

Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan

Người lao động là quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp:

 

 • Nếu trước kia đối tượng được nhận lương hưu với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 thì quy định Nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng trừ trường hợp Luật Công an nhân dân, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Luật Cơ yếu, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác
 • Điều kiện đáp ứng về độ tuổi với nam là 60 tuổi, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm nghề, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đến sức khỏe, hoặc đặc biệt nguy hiểm, hoặc có đủ 15 năm lao động, làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2022. Theo luật bảo hiểm xã hội 2022 có điều chỉnh mới quy định phải làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và thêm “khi thực hiện nhiệm vụ”

Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Người lao động có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH trở lên khi nghỉ việc sẽ được hưởng lương hưu:

Trước kia không quy định đối tượng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã, tuổi nghỉ hưu là đủ 55 tuổi. Theo Luật BHXH mới nhất quy định rõ nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. Như vậy sẽ tăng thời gian được hưởng lương hưu.

Điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi
Điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động

Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi là có đủ từ 20 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội và thuộc trong các trường hợp sau:

 • Theo Luật Bảo hiểm xã hội về hưu, quy định Nam đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
 • Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2022 quy định Nam là đủ 55 tuổi 3 tháng, đủ 50 tuổi 4 tháng đối với nữ, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, so với trước đây nam đủ 50 tuổi và nữ là đủ 45 tuổi
 • Người làm việc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có đủ 15 năm nghề trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Thủ tục giám định mức suy giảm khả năng lao động

Để giám định suy giảm khả năng lao động để hưởng lương hưu trước tuổi người lao động cần nộp hồ sơ đề nghị đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh nơi cư trú. Hồ sơ bao gồm:

 • Giay đề nghị khám định
 • Bản sao hoặc bản chính một trong các loại giấy tờ khám, chữa bệnh như Sổ khám bệnh, hồ sơ bệnh án, giấy ra viện
 • Chứng minh thư/căn cước công dân
Thủ tục giám định sức khỏe
Thủ tục giám định sức khỏe

Bạn có thể xem đây đủ về BHXH ở bài viết tư vấn luật bảo hiểm xã hội.

Chế độ hưởng lương hưu trước tuổi

Mức lương hưu trước tuổi hàng tháng của lao động nữ khi đủ điều kiện được tính:

Mức hưởng = 45% x bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm (tương đương với 15 năm đóng BHXH)

Lưu ý: 

 • Mỗi năm sau đó người lao động đóng BHXH, được hưởng thêm 2% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm. Tối đa là 75%
 • Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ đi 2%

Ví dụ: Một lao động nữ nghỉ hưu trước 4 năm so với quy định, thời gian tham gia đóng bảo hiểm đến khi nghỉ hưu là 25 năm. Vậy mức hưởng cụ thể là:

25 năm gồm 15 năm ~45% và 10 năm đóng bảo hiểm mỗi năm được tính thêm 2% ~ 20%. Tổng mức hưởng là 45% + 20% = 65%

Vì nghỉ hưu trước 4 tuổi nên mỗi năm trừ đi 2% ~ 8%. 

Tổng mức lương lương hưu người đó nhận được là 65% - 8% = 57% x bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm

Mức lương hưu trước tuổi
Mức lương hưu trước tuổi

 

 

Thủ tục hưởng lương hưu trước tuổi

Tư vấn luật về hồ sơ đề nghị hưởng chế độ lương hưu trước tuổi gồm có:

 • Sổ BHXH (bản chính)
 • Biên bản giám định suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (kết quả giám định phải từ 61%) (bản chính)
 • Sổ hộ khẩu
 • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân

Hồ sơ trong các trường hợp cụ thể:

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc

 • Sổ BHXH (bản chính)
 • Biên bản giám định suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (kết quả giám định phải từ 61%) (bản chính)
 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

 

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH

 • Sổ BHXH (bản chính)
 • Biên bản giám định suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa (kết quả giám định phải từ 61%) (bản chính)
 • Đơn đề nghị (theo mẫu số 14-HSB)
 • Đối với các với trường hợp sau cần thêm một số giấy tờ:
 • Trường hợp người đang chấp hành hình phạt bắt đầu từ ngày 01/01/2016 trở đi phải có giấy ủy quyền
 • Trường hợp xuất cảnh trái phép trở về phải có văn bản của cơ quan Nhà nước về việc trở về nước định cư hợp pháp (bản sao)
 • Trường hợp mất tích trở về cần có Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích (bản sao)

Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị nghỉ hưu trước tuổi theo quy định trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Cơ quan BHXH phải có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả. Trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời rõ ràng.

KẾT LUẬN

Trên đây là Luật bảo hiểm xã hội nghỉ hưu trước tuổi, hy vọng những thông này giúp ích được cho bạn. Nếu có vấn đề gì mà bài viết chưa giải đáp được thắc mắc cho bạn thì những chuyên gia về tài chính, bảo hiểm, đội ngũ tư vấn về BHXH mà topchuyengia.vn liệt kê ở trên sẽ giúp bạn giải đáp từng vấn đề cụ thể. Với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế thì cộng đồng chuyên gia sẽ cho cái nhìn gần nhất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bạn.

Bình luận
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng