Có uỷ quyền quyết toán thuế TNCN được không? Tổng hợp thông tin chi tiết

Có uỷ quyền quyết toán thuế TNCN được không? Tổng hợp thông tin chi tiết

01/08/2023

363

0

Chia sẻ lên Facebook
Có uỷ quyền quyết toán thuế TNCN được không? Tổng hợp thông tin chi tiết

Làm sao để ủy quyền quyết toán thuế TNCN? Đây là một quy trình hành chính mà nhiều người cần nhưng không nắm được. Vì vậy hãy để Topchuyengia hướng dẫn bạn cách ủy quyền việc quyết toán thuế TNCN cho người khác đúng theo hướng dẫn của các chuyên gia trong bài viết dưới đây. Đây là những chuyên gia nhân sự chuyên môn cao đến từ Askany, sẵn sàng tư vấn đầy đủ và chi tiết cho bạn.

 

Các trường hợp được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN

ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Các trường hợp được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN là việc tổ chức hoặc cá nhân nơi chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động chịu thuế thực hiện khai báo, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công là:

 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương và có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và vẫn làm việc ở đó tại thời điểm tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập. Chú ý, ngay cả khi người lao động làm việc không đủ 12 tháng trong năm, họ vẫn hoàn toàn có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Trong trường hợp cá nhân được chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất hoặc chia tách, hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong cùng hệ thống, cá nhân đó sẽ ủy quyền cho tổ chức mới quyết toán thuế.

 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã có hợp đồng lao động với thời hạn từ 3 tháng trở lên tại một nơi, và thực tế vẫn làm việc ở đó tại thời điểm tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập.

 

Đồng thời, cá nhân này còn có thu nhập từ nơi khác với mức không quá 10 triệu đồng mỗi tháng và đã được khấu trừ 10% thuế TNCN (nếu không có yêu cầu quyết toán với phần thu nhập này), cũng có thể ủy quyền quyết toán thuế.

 

Cuối cùng, đối với các cá nhân là người nước ngoài, khi họ kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam và chuẩn bị xuất cảnh, họ cần khai quyết toán thuế với Cơ quan thuế trước khi rời đất nước. Nếu cá nhân chưa thực hiện quyết toán thuế, họ có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán theo quy định.

 

Trong trường hợp này, tổ chức hoặc cá nhân chi trả thu nhập nhận ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm về số tiền thuế phải nộp thêm hoặc số tiền thuế được hoàn trả của cá nhân đó, bao gồm cả mức đóng BHXH cho người nước ngoài.

Các bước ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để ủy quyền cho cá nhân khác làm quyết toán thuế TNCN cho mình, người nộp thuế phải làm giấy uỷ quyền đúng theo mẫu quy định rồi gửi cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cho mình.

ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân điền mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Các thông tin trên mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN đúng theo quy định mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC phải bao gồm:

 • Năm ủy quyền.
 • Họ tên và mã số thuế chính xác của cá nhân ủy quyền.
 • Nếu cá nhân chỉ có thu nhập chịu thuế ở một đơn vị và vẫn còn làm việc ở đó vào thời điểm quyết toán thuế, hãy tích vào ô số 1.
 • Nếu cá nhân đã chuyển sang đơn vị làm việc mới vì các hoạt động sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc chuyển đổi loại hình… của đơn vị cũ, hãy tích vào ô số 2.
 • Nếu cá nhân có thu nhập chịu thuế ở một đơn vị và đồng thời có thu nhập vãng lai ở các đơn vị khác, và mức thu nhập bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng, và đã được khấu trừ tại nguồn, và không muốn quyết toán thuế phần thu nhập vãng lai, hãy tích vào ô số 3.
 • Thông tin đầy đủ của doanh nghiệp bao gồm tên và mã số thuế.

Cá nhân nộp giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Người lao động cần gửi mẫu giấy ủy quyền này đến tổ chức nhờ thực hiện quyết toán thuế TNCN và đồng thời xác nhận lại việc đã hoàn thành quyết toán thuế TNCN với tổ chức đã được ủy quyền thực hiện quyết toán thuế.

ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Cá nhân nộp giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để tránh sai sót trong việc không kê khai hoặc chậm kê khai thuế, người lao động cần tự xác nhận mức lương của mình theo file chấm công, theo dõi và kiểm tra xem quyết toán thuế TNCN đã được hoàn thành hay chưa, và chủ động thực hiện các bước cần thiết.

Các trường hợp không được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN

ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Các trường hợp không được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo công văn số 5749/CT-TNCN nhằm hướng dẫn quyết toán thuế TNCN, có 7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

 1. Nếu người lao động đã nhận chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ doanh nghiệp, họ không thể ủy quyền doanh nghiệp quyết toán thuế, trừ khi doanh nghiệp thu hồi và hủy bỏ chứng từ đó.
 2. Nếu người lao động đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với một doanh nghiệp nhưng đã nghỉ việc khi quyết toán thuế, họ không được ủy quyền.
 3. Nếu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ doanh nghiệp ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và có thu nhập từ các nguồn khác chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ chưa đủ, họ không được ủy quyền.
 4. Nếu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ nhiều doanh nghiệp và đều ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, họ không được ủy quyền.
 5. Nếu người lao động không có thu nhập từ tiền lương, tiền công do ký hợp đồng lao động mà chỉ có thu nhập từ các nguồn khác đã khấu trừ thuế, kể cả khi chỉ có thu nhập từ một nơi, họ không được ủy quyền.
 6. Nếu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, họ phải tự khai quyết toán thuế và nộp hồ sơ xét giảm thuế theo quy định.
 7. Nếu người lao động chưa có mã số thuế cá nhân, họ không được ủy quyền.

Các trường hợp đặc biệt

Cá nhân có hơn 1 nguồn thu nhập

ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Cá nhân có hơn một nguồn thu nhập

Để ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với người dân cư trú có thu nhập từ hai nguồn tại hai nơi khác nhau, người đó cần đáp ứng các điều kiện sau:

 

Nếu người đó được ủy quyền quyết toán thuế bởi doanh nghiệp trong thời gian họ đang ký hợp đồng làm việc từ 3 tháng trở lên và vẫn làm việc tại thời điểm doanh nghiệp trả thu nhập để quyết toán thuế. Nếu thu nhập vãng lai tại nơi khác không quá 10 triệu đồng/tháng trong cùng năm và đã được khấu trừ 10% thuế TNCN, người lao động sẽ tự quyết toán thuế.

 

Hoặc nếu người lao động nhận thu nhập tiền lương, tiền công từ một tổ chức, doanh nghiệp cũ và được chuyển sang tổ chức/doanh nghiệp mới trong cùng hệ thống, họ sẽ được ủy quyền tổ chức mới quyết toán thuế cho cả hai nguồn thu nhập tại hai nơi trong cùng năm.

Ủy quyền cho công ty cũ đã nghỉ việc

ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Ủy quyền cho công ty cũ đã nghỉ việc

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 21, Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức và cá nhân trả thu nhập, người lao động phải đáp ứng hai điều kiện sau:

 

Phải có hợp đồng lao động với tổ chức từ 3 tháng trở lên và vẫn làm việc tại tổ chức đó tại thời điểm quyết toán thuế TNCN.

 

Nếu người lao động đã nghỉ việc tại công ty cũ, họ sẽ không được ủy quyền cho công ty đó quyết toán thuế. Trong trường hợp này, người lao động cần phải tự quyết toán thuế theo quy định.

Qua đây, bạn đã nắm được tất cả các thủ tục liên quan tới việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Nếu thấy các thủ tục này quá phức tạp và rắc rối, bạn hãy sử dụng ứng dụng Askany để tìm ngay cho mình một chuyên gia tư vấn về lĩnh vực này. Đội ngũ chuyên gia hành chính nhân sự của Askany luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn trong lĩnh vực thuế và hành chính nhân sự. Ngoài ra, hãy theo dõi chuyên mục Nhân Sự của Topchuyengia để biết thêm các kiến thức cần thiết khác về thuế TNCN.

Tôi là Bảo Linh - một người có niềm đam mê lớn với các lĩnh vực nhân sự, du lịch, cuộc sống và nghệ thuật, mình sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích dựa trên trải nghiệm thực tế. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến những vấn đề này để tăng cơ hội phát triển bản thân, hãy cùng theo dõi các bài viết của mình tại Topchuyengia.
Bài viết liên quan

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng