ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
Hằng Nguyễn

19/10/2021

712

0

Chia sẻ lên Facebook
ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ LUẬT DOANH NGHIỆP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hiện Luật doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể không có định nghĩa cụ thể và được quy định mới nhất tại Nghị định 01/2022/NĐ-CP đã có nhiều thay đổi về hộ kinh doanh cá thể từ 2022. Để biết cụ thể những đặc điểm và các quy định thay đổi về hộ kinh doanh cá thể, cùng topchuyengia.vn tìm hiểu. Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh phổ biến nhất nước ta. Hộ kinh doanh không nằm trong các loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định.

Định nghĩa và đặc điểm chung của hộ kinh doanh cá thể

 

Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 thì hộ kinh doanh do công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự, do một cá nhân hoặc một nhóm người, hoặc một hộ gia đình làm chủ. Hộ kinh doanh cá thể phải được đăng ký kinh doanh, sử dụng trên 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh cá thể
Hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình phổ biến ở nước ta bởi cách đăng ký nhanh, đơn giản, áp dụng theo phương thức thuế khoán. Nhìn chung, hộ kinh doanh cá thể sẽ có những đặc điểm sau đây:

  • Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân chỉ được phép thành lập một hộ kinh doanh. Không được đồng thời vừa có hộ kinh doanh cá thể vừa lập cửa hàng, địa điểm kinh doanh thứ 2 là hộ kinh doanh nữa.
  • Trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh trong hội đồng, các cá nhân tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh cá thể không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
  • Các thành viên trong hộ, các cá nhân, nhóm cá nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài chính (đóng thuế) cho nhà nước và các khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
  • Hạn chế việc xuất hóa đơn cho khách hàng.

Bạn có thể xem các cơ cấu cấu doanh nghiệp khác tại mục luật doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh cần bao nhiêu vốn?

Tư vấn luật về vốn điều lệ để mở hộ kinh doanh cá thể là thông tin được công khai. Vốn điều lệ hộ kinh doanh cá thể được quy định cụ thể như sau: Các cá nhân, hoặc nhóm cá nhân, hoặc hộ gia đình (chủ hộ kinh doanh) bỏ vốn ra để thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn tài sản của mình, cho nên vốn điều lệ của hộ kinh doanh không tách rời với tài sản của hộ kinh doanh.

Vốn kinh doanh cá thể
Vốn kinh doanh cá thể

Theo quy định của pháp luật hiện nay không quy định về số vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập hộ kinh doanh cá thể. Tùy vào khả năng và quyết định của chủ hộ kinh doanh mà có thể đăng ký số vốn điều lệ phù hợp, nên ở mức vừa phải là tốt nhất. Một số điểm cần lưu ý khi đăng ký số vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh:

  • Dù có vốn điều lệ nhiều hay ít đều không ảnh hưởng tới quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh cá thể, đều có quyền lợi và trách nhiệm bình đẳng như nhau.
  • Tùy vào ngành, nghề kinh doanh, quy mô và chiến lược kinh doanh mà chủ hộ kinh doanh nên đăng ký cho phù hợp. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia, luật sư tại topchuyengia để biết thêm chi tiết

Khi hộ kinh doanh cá thể không còn hoạt động, được dùng số vốn điều lệ để thanh toán các khoản nợ, nếu hết vốn điều lệ mà nợ vẫn còn thì chỉ hộ kinh doanh phải dùng tài sản của mình để chi trả cho hoàn tất các khoản nợ đó.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên xem thêm phần luật doanh nghiệp góp vốn điều lệ. Và muốn phát triển doanh nghiệp lên bạn có thể xem phần luật doanh nghiệp công ty vừa và nhỏ.

Những quy định mới 2022 về hộ kinh doanh cá thể

Tư vấn luật doanh nghiệp có những quy định gì mới, mà các chủ hộ kinh doanh cần biết:

Được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm

Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP,  hộ kinh doanh cá thể do công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự, do một cá nhân hoặc một nhóm người, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm thì  tại khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2022/NĐ-CP chỉnh sửa bổ sung, cho phép hộ kinh doanh được hoạt động tại nhiều địa điểm “...nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại."

Quy định về hộ kinh doanh là hộ gia đình

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh được sửa đổi bổ sung trong khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2022/NĐ-CP quy định “ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh”

Các thành viên đăng ký hộ gia đình phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình khi đăng ký kinh doanh.

Thêm trường hợp không được đăng ký hộ kinh doanh

Kể từ 04/01/2022, tại điểm b khoản 1 Điều 80 Nghị định 01/2022/NĐ-CP, thêm một trường hợp không được đăng ký hộ kinh doanh cá thể, cụ thể là: Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù hay tạm giam, hay đang chấp hành các biện pháp xử lý hành chính tại cơ quan cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, hay đang chịu quyết định cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, công việc nhất định bởi tòa án.

Những quy định hộ kinh doanh cá thể
Những quy định hộ kinh doanh cá thể

 

Được thuê người quản lý hoạt động kinh doanh

Đây là quy định mới hoàn toàn, được quy định cụ thể tại  khoản 3 Điều 81 Nghị định 01/2022/NĐ-CP. Theo đó chủ hộ kinh doanh cá thể vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh và có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm đạt được lợi nhuận tốt hơn hoặc vì lý do nào đó không thể trực tiếp quản lý việc kinh doanh.

Mốc thời gian thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định cũ không có mốc thời gian thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cá thể cho chủ hộ kinh doanh. Nhưng theo khoản 1 Điều 90 Nghị định 01/2022/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại UBND cấp huyện nơi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở chính.

Được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn

Theo Nghị định 01/2022/NĐ-CP, 04/01/2022, hộ kinh doanh cá thể có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh:

Chủ hộ kinh doanh cá thể phải thông báo với Cơ quan thuế trực tiếp quản lý và Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên. Có thể hiểu, hộ kinh doanh có thể  tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn

Hộ kinh doanh cá thể được thuê trên 10 lao động

Theo quy định cũ, nếu hộ kinh doanh cá thể trên 10 lao động phải bắt buộc phải chuyển đổi thành doanh nghiệp. Với nghị định 01/2022, cụ thể tại Điều 79 hộ kinh doanh cá thể được thuê trên 10 lao động khi quy định này không nhắc đến giới hạn tối đa được thuê bao nhiêu người. Như vậy, hộ kinh doanh không bị giới hạn số lượng lao động theo quy định mới.

KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin cơ bản về Luật doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể. Tuy hộ kinh doanh cá thể không có quy định tại Luật doanh nghiệp nhưng được quy định mới nhất tại Nghị định 01/2022/NĐ-CP và có nhiều thay đổi như đã được phân tích trong bài viết. Bạn quan tâm đến vấn đề này, cần khai thác, thông tin sâu hơn hoặc cần tư vấn từ luật sư liên quan đến vấn pháp lý thì đội ngũ luật sư tạo topchuyengia.vn sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

Bình luận

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng