TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI LÂM NGHIỆP CÓ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NHƯ THẾ NÀO?

TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI LÂM NGHIỆP CÓ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NHƯ THẾ NÀO?
Hằng Nguyễn

12/10/2021

896

0

Chia sẻ lên Facebook
TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI LÂM NGHIỆP CÓ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NHƯ THẾ NÀO?

 Luật đất đai lâm nghiệp bao gồm những quy định gì, nguyên tắc sử dụng ra sao, hãy cùng chúng tôi và các chuyên gia trong topchuyengia.vn đề xuất dưới đây tìm hiểu xem như thế nào nhé.

Việc sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức trước giờ đều chịu dưới sự quản lí của nhà nước và do luật đất đai quy định. Với mỗi loại đất khác nhau sẽ có mục đích sử dụng khác nhau do đó cũng sẽ có những bộ luật quy định khác nhau. Luật đất đai lâm nghiệp là một trong những bộ luật quy định về việc sử dụng đất đai được rất nhiều người quan tâm. Đất lâm nghiệp có thể được hiểu là loại đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp bao gồm đất rừng tự nhiên, đất rừng trồng, đất khoanh nuôi tu bổ tái sinh phục hồi rừng, nuôi dưỡng làm giàu rừng, nghiên cứu thí nghiệm về rừng. 

Những đối tượng nào được quy định Nhà nước giao cho đất lâm nghiệp?

Hiện nay, trong luật đất đai lâm nghiệp có quy định những đối tượng nào sẽ được Nhà nước giao cho đất lâm nghiệp. Những đối tượng đó được chúng tôi đề cập dưới đây:

 • Những hộ gia đình, các cá nhân mà trực tiếp lao động lâm nghiệp, nông nghiệp,..mà chủ yếu nguồn thu nhập đến từ các hoạt động sản xuất đó thì sẽ được UBND xã, phường, thị trấn nơi mà có đất lâm nghiệp sẽ xác nhận.
 • Đối với các ban quản lí rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cũng sẽ được nhà nước giao đất lâm nghiệp cho quản lí
 • Những doanh nghiệp Nhà nước mà đang sử dụng đất lâm nghiệp để sản xuất do nhà nước giao
 • Các trạm, trại, xí nghiệp giống lâm nghiệp, trường học, trường dạy nghề
 • Các tổ chức khác thuộc các thành phần kinh tế mà được Nhà nước giao đất lâm nghiệp theo nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời hạn giao đất. Khi hết thời hạn đã giao sẽ phải chuyển sang thuê đất lâm nghiệp.
 • Trường hợp Nhà nước giao đất lâm nghiệp cho các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất kết hợp với quốc phòng.
Luật đất đai lâm nghiệp
Luật đất đai lâm nghiệp

 

Đất lâm nghiệp thường được sử dụng để làm gì?

 

Theo luật đất đai mới nhất hiện nay được nhà nước cho thuê và giao cho các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng với những mục đích như sau:

 • Đất rừng đặc dụng là những vùng đất lâm nghiệp mà được quy hoạch xây dựng, phát triển rừng để bảo tồn thiên nhiên, phục vụ cho nghiên cứu khoa học,... bao gồm: các vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng văn hóa, lịch sử, môi trường.
 • Đất rừng phòng hộ là những vùng đất lâm nghiệp quy hoạch xây dựng, phát triển rừng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất tránh bị xói mòn, điều hòa khí hậu tránh những thiên tai,.. bao gồm: phòng hộ đầu nguồn được phân thành vùng phòng hộ rất xung yếu, vùng phòng hộ xung yếu, vùng phòng hộ ít xung yếu; những khu rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; những khu rừng phòng hộ ven biển để chắn sóng, lấn biển và khu rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Cuối cùng là đất rừng sản xuất là những vùng đất lâm nghiệp được quy hoạch chủ yếu để sản xuất kinh doanh cây rừng, các loại lâm sản khác, động vật rừng, kết hợp với phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái.

Vậy thì, Luật đất đai lâm nghiệp cũng đã đưa ra các mục đích sử dụng đất lâm nghiệp khác nhau nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn là loại đất nào mình đang sử dụng để sử dụng với đúng mục đích đã thỏa thuận với Nhà nước.

 

Luật Đất đai lâm nghiệp
Tư vấn luật chuẩn xác nhất

Quy định về hạn mức giao đất và cho thuê đất lâm nghiệp

Đối với đất lâm nghiệp các quy định về hạn mức sử dụng đất cũng được nêu rõ trong Luật đất đai lâm nghiệp như sau: 

 • Đất lâm nghiệp do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho các hộ gia đình có hạn mức sử dụng không quá 30 ha.
 • Đối với đất lâm nghiệp mà được giao cho các tổ chức theo dự án thì sẽ do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
 • Hạn mức của đất lâm nghiệp khi cho các tổ chức thuê theo dự án sẽ được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;  hạn mức đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo đơn xin thuê đất của hộ gia đình, cá nhân.
 • Đối với những đất trống, đồi trọc, đất cát ven biển, đất lấn biển thì mức đất mà giao cho các hộ sử dụng sẽ tùy thuộc vào mục đích đất lâm nghiệp mà UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào quỹ đất của địa phương và khả năng sản xuất của họ mà cấp hạn mức cho phù hợp với mục đích pháp luật.

Như vậy, với việc quy định các hạn mức giao đất lâm nghiệp thì người sử dụng cũng nên tìm hiểu kĩ để làm đúng theo quy định của luật đất đai ở Việt Nam.

Những quy định nào dành cho việc cấp giấy quyền sử dụng đất lâm nghiệp

 

 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giao đất hoặc khi cho thuê đất lâm nghiệp thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền này sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Trong trường hợp mà Chính phủ quyết định giao đất lâm nghiệp thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đối với những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mà đã được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất lâm nghiệp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất lâm nghiệp mà chưa được giao hoặc chưa được cho thuê trước ngày nghị định có hiệu lực, nếu đất này không nằm trong vùng đất bị tranh chấp thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Các cơ quan địa chính sẽ giúp ủy ban nhân dân cung cấp các thủ tục giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp, cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp.

 

Quy định nào dành cho việc cấp giấy quyền sử dụng đất lâm nghiệp
Quy định nào dành cho việc cấp giấy quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Người sử dụng đất lâm nghiệp sẽ có những nghĩa vụ gì đối với đất mình sử dụng

Trong bộ luật đất đai lâm nghiệp có  những quy định chung cho người sử dụng đất lâm nghiệp rằng:  

 • Người sử dụng đất lâm nghiệp phải đúng theo mục đích sử dụng đất, phải sử dụng đất đúng với diện tích mà đã được các cơ quan có thẩm quyền giao và quy định, bắt buộc phải tuân thủ đúng với quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất, chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và bắt buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật khác có liên quan.
 • Phải thực hiện các kê khai đăng kí sử dụng đất; bắt buộc phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định khi muốn chuyển nhượng, chuyển đổi hay cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất; có thể thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng phải tuân thủ theo quy định của luật mua bán chuyển nhượng đất đai.
 • Bắt buộc người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo các quy định của pháp luật như: phải nộp thuế đúng thời hạn theo quy định,..
 • Phải tuân thủ và thực hiện các biện pháp bảo vệ đất lâm nghiệp như: trồng cây đúng theo loại đất mà đã được quy định, không dùng đất sai mục đích,.. 
 • Người sử dụng đất lâm nghiệp phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Ngoài ra, không được làm tổn hại đến những lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất lâm nghiệp có liên quan.
 • Khi lao động mà người sử dụng đất phát hiện có vật thể lạ trong lòng đất phải báo ngay đến các cơ quan có liên quan mà không được tự ý xử lí chúng.
 • Phải có nghĩa vụ giao lại đất cho nhà nước khi có quyết định bị thu hồi hay khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt tiếp tục sử dụng.

Để bảo đảm quyền và lợi ích của người sử dụng đất lâm nghiệp thì luật đất đai đã nêu rõ trách nhiệm của người sử dụng đất. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của mình người sử dụng đất nên biết rõ trách nhiệm của mình mà thực hiện cho đúng theo yêu cầu của pháp luật. Hoặc nếu bạn không rành, bạn có thể nhận tư vấn luật đất đai miễn phí để nắm được những quy định quan trọng trước.

KẾT LUẬN

Qua những gì mà pháp luật đã quy định trong luật đất đai lâm nghiệp thì người sử dụng đất cần tuân thủ đúng theo quy định để được bảo đảm quyền và lợi ích của mình. Bài viết này nhằm mục đích trình bày các vấn đề cơ bản của luật đất đai lâm nghiệp mà các bạn cần nắm nhất là khi có ý định sử dụng đất lâm nghiệp để sản xuất. Để tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề khác nữa thì hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi trong topchuyengia.vn để được tư vấn giải quyết thắc mắc các bạn nhé.

Bình luận

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng