NHỮNG QUY ĐỊNH GÌ CẦN BIẾT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở HIỆN HÀNH

NHỮNG QUY ĐỊNH GÌ CẦN BIẾT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở HIỆN HÀNH
Hằng Nguyễn

11/10/2021

755

0

Chia sẻ lên Facebook
NHỮNG QUY ĐỊNH GÌ CẦN BIẾT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở HIỆN HÀNH

Luật đất đai nhà ở đã được rất nhiều người quan tâm, nó rất quan trọng trong việc sở hữu, xây dựng đất đai, nhà ở. Hãy cùng chúng tôi và các chuyên gia trong topchuyengia.vn mà chúng tôi đề xuất dưới đây tìm hiểu xem có những quy định gì trong luật đất đai, nhà ở này nhé.

 

Những quy định gì cần biết về Luật đất đai nhà ở hiện hành

Những quy định gì cần biết về Luật đất đai nhà ở hiện hành
Luật đất đai nhà ở hiện hành

Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu, văn hóa ứng xử của mỗi người cũng được nâng cao. Vì vậy, pháp luật nước ta cũng cần có những thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh của xã hội. Chúng ta biết rằng luật pháp là thứ không thể thiếu trong xã hội ngày nay, luật pháp giúp bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người cũng giúp răn đe, giáo dục mọi người dân để xã hội trở nên ổn định, phát triển kinh tế. Pháp luật quy định rất nhiều về các lĩnh vực khác nhau và trong đó có lĩnh vực đất đai, nhà ở. Luật đất đai, nhà ở đã được rất nhiều người quan tâm, nó rất quan trọng trong việc sở hữu, xây dựng đất đai, nhà ở. Hãy cùng chúng tôi và các chuyên gia trong topchuyengia.vn mà chúng tôi đề xuất dưới đây tìm hiểu xem có những quy định gì trong luật đất đai, nhà ở này nhé.

Những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai bao gồm những gì?

Những thủ tục hành chính liên quan đến đất đai bao gồm những gì?
Thủ tục hành chính liên quan đến đất đai

Người sử dụng đất phải có quyền và nghĩa vụ trong quá trình sử dụng đất như đăng kí quyền sử dụng đất, đăng kí về các tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng,.. Vậy thì những thủ tục hành chính bao gồm những điều sau đây:

 • Các thủ tục về thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất
 • Những thủ tục về đăng kí đất đai, tài sản gắn liền với đất đai, cần được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất.
 • Những thủ tục về cấp đổi, cấp chính, thu hồi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận về quyền sở hữu các công trình xây dựng
 • Thủ tục hành chính về quyền của người sử dụng đất đai
 • Các thủ tục liên quan đến việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế về quyết định thu hồi đất
 • Các thủ tục hành chính về hòa giải tranh chấp đất đai, những thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
 • Các thủ tục xử phạt hành chính đối với những người vi phạm liên quan đến Luật đất đai.

Các quy định mới nhất về luật đất đai nhà ở hiện hành

Các quy định mới nhất về luật đất đai nhà ở hiện hành
Quy định mới nhất về luật đất đai nhà ở hiện hành

Các quy định mới nhất về luật đất đai nhà ở hiện hành cụ thể như sau:

Thứ nhất là về việc thêm trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

Khi chúng ta muốn chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như xây dựng văn phòng đại diện, xây dựng kho bãi của các cơ sở sản xuất không nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì phải xin phép.

Thứ hai là về việc không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND, CCCD khi làm sổ đỏ

Khi làm hồ sơ đăng kí đất đai và các tài sản khác liên quan đến đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ phải sử dụng thông tin dữ liệu từ dữ liệu của quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người đăng kí nộp các loại giấy tờ trên nếu trong trường hợp cơ sở dữ liệu được kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đất đai, nhà ở,..

Thứ ba là về thủ tục hồ sơ sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp

Cần phải làm đơn đề nghị và ghi rõ thông tin tổng diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, tặng cho. Các thủ tục mua bán chuyển nhượng đất đai.

Thứ tư là sự thay đổi và bổ sung về 2 trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng kí biến động: 

 • Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do có sự xác định lại diện tích đất ở theo quy định.
 • Thửa đất được tách ra sẽ được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa. 

Thứ năm là sự sửa đổi, bổ sung quy định khi ghi thông tin vào sổ đỏ

 • Sử dụng từ “tặng cho” thay vì từ “hiến đất” khi ghi vào sổ đỏ để phù hợp với quyền của người sử dụng đất và có sự thống nhất giữa các văn bản. Xem thêm về luật đất đai cho tặng.
 • Quy định cụ thể về cách ghi thông tin thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp đối với từng trường hợp thay vì một trường hợp như trước.

Thứ sáu là bổ sung và quy định cụ thể hơn về đất nông nghiệp khi được hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi

Luật đất đai, nhà ở mới nhất đã bổ sung thêm một số đối tượng đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống như: đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc nhóm các đối tượng đủ điều kiện giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy là về kinh phí bồi thường phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Thứ tám là về việc bổ sung mẫu đăng kí, cấp sổ đỏ

Quy định này bổ sung thêm gồm đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa.

Quy định về việc sang tên sổ đỏ theo Luật đất đai, nhà ở

Quy định về việc sang tên sổ đỏ theo Luật đất đai, nhà ở
Tư vấn luật sang tên sổ đỏ theo luật đất đai, nhà ở

Luật đất đai, nhà ở quy định về việc sang tên sổ đỏ cần phải lưu ý những điều sau đây:

 • Chúng ta cần phải biết về thời hạn sang tên sổ đỏ: người sử dụng đất phải làm thủ tục đăng kí biến động trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có sự thay đổi và khi chuyển nhượng bất động sản thì cần phải đăng kí sang tên sổ đỏ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Nếu không tuân thủ đúng theo quy định sẽ bị phạt tiền. 
 • Quy định về thời hạn nộp thuế thu nhập: thời hạn nộp thuế thu nhập thì sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận của người nộp thuế. Trong trường hợp không có thỏa thuận bên mua sẽ là người nộp thuế thay cho bên bán thì bên bán phải nộp hồ sơ khai thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Với trường hợp quy định người mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì người mua phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm hoàn thành việc sang tên sổ đỏ
 • Quy định về thời hạn nộp phí trước bạ: thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí đồng thời với thủ tục đăng ký sang tên. Thời hạn nộp lệ phí chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ký thông báo nộp lệ phí trước bạ.
 • Cuối cùng là quy định về thời hạn sang tên sổ đỏ: thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký sang tên trong việc chuyển nhượng, tặng cho nhà, đất của cơ quan đăng ký nhà đất là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được giấy tờ hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, nhà ở được quy định cụ thể như sau:

 • Điều tra, đánh giá về đất đai, cải tạo đất đai
 • Lập các kế hoạch, quy hoạch việc sử dụng đất
 • Đo đạc lập các bản đồ địa chính, xây dựng các cơ sở về dữ liệu đất đai, lập hồ sơ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,..
 • Tư vấn xác định giá đất
 • Đấu giá về quyền sử dụng đất
 • Bồi thường và hỗ trợ trong việc tái định cư
 • Cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai cho những người có nhu cầu mua đất.
 • Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết về thủ tục hành chính cho những người yêu cầu cung cấp dịch vụ

KẾT LUẬN

Luật đất đai, nhà ở là luật vô cùng quan trọng, nó thu hút mọi đối tượng quan tâm vì đây là luật cơ bản gắn liền với đời sống, nhu cầu của mỗi người. Nhìn chung, luật đất đai, nhà ở đã khá là quen thuộc với nhiều người nhưng không phải cũng biết và hiểu rõ về nó. Vì vậy, nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề liên quan và cần tư vấn luật đất đai, nhà ở thì hãy liên hệ đến các chuyên gia trong topchuyengia.vn nhé.

Bình luận

Kinh nghiệm thực tế

Tư vấn 1:1

Uy tín

Đây là 3 tiêu chí mà TOPCHUYENGIA luôn muốn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích cho cộng đồng